Dialog cu scriitorul Pavel GĂTĂIANŢU

Dialog
cu scriitorul Pavel GĂTĂIANŢU,
Redactor şef fondator al revistei „EUROPA”, Novi Sad, Serbia

Scriitor, publicist, jurnalist şi editor, profesorul Pavel Gătăianţu este redactor şef-fondator al prestigioasei reviste EUROPA 2008 din Novi Sad, Serbia.
Este membru al Societăţii din Voivodina, al Uniunii Scriitorilor din România, al Uniunii Ziariştilor din Serbia, al Istoricilor Bănăţeni din Timişoara, al Academiei Internaţionale „Mihai Eminescu”.
A primit numeroase premii literare pentru poezie şi proză – atât în Serbia cât şi în România, dintre care amintim: Premiul pentru poezie al Editurii Libertatea (1986), Premiul revistei Harababura, Bucureşti (2006), Premiul „Insigna de Aur” a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România (2009), Premiul literar „Mihai Eminescu” al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad (2011).
Dintre scrierile sale, consemnăm: Timp absent, versuri, Belgrad (1976); Şarpe bărbierit, versuri, Panciova, Ed. Libertatea (1984); Comunitatea românilor din Iugoslavia 1990-1995, publicistică, Panciova, Ed. Libertatea (1996); Poezii din Novi Sad, versuri, Uzdin, Tibiscus (2007); Din poezia nouă română, antologie, Novi Sad, Ed. Fond Europa (2009).
Vorbind la „Zilele Academice Arădene”, Ediţia a XXIV-a din 14-17 mai 2014 despre revista EUROPA, Pavel Gătăianţu a precizat că: „Poziţia revistei Europa este de a urmări procesele ştiinţifice europene şi nu numai, ci, din întreaga lume, pentru că ştiinţa nu poate fi divizată pe criterii politice. Acest fapt ne afectează toată activitatea, dar dorim să avem o poziţie relativ independentă, respectiv să strângem un număr cât mai mare de tineri cercetători din Serbia, România, Moldova şi alte ţări inclusiv America de Sud unde avem colaboratori.
Revista Europa a trecut prin mai multe faze fiind într-o permanentă căutare de a găsi cele mai inovative modalităţi şi de a asigura, mai ales tinerilor, un spaţiu de publicare.
Revista Europa este o revistă de ştiinţă care apare în limba română, dar şi în limbi de circulaţie internaţională. Astfel, vom reuşi să formăm elita de astăzi, fără de care nu există o propăşire a dezvoltării umane.”

Read more