Dialog cu D-na lector. univ. dr. Virginia POPOVIĆ

Dialog
cu D-na lector. univ. dr. Virginia POPOVIĆ,
Facultatea de Filosofie, Universitatea Novi Sad, Serbia

Doctor în ştiinţele literaturii, Virginia Popović este lector universitar la Departamentul de Limba şi Literatura Română, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Novi Sad, Serbia.
Domnia Sa are numeroase colaborări la publicaţii literare şi volume colective din Serbia şi România, prin care promovează creaţia literară a scriitorilor români din cele două ţări. În prezent, participă la editarea Dicţionarului literaturii române, Ediţia a II-a care este coordonat de acad. Eugen Simion, Academia Română.
Dr. Virginia Popović este membră a Societăţii Scriitorilor Români din Voivodina, a Asociaţiei de Lingvistică aplicată din Serbia, a Societăţii de Limba Română din Voivodina.
Pentru întreaga activitate ştiinţifică şi literară a fost premiată de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, România, revista „Lumina” şi Editura „Libertatea” din Panciova, Serbia.
Dintre cele mai recente volume ale sale amintim: Opinii şi reflecţii. Lirica românească din Voivodina, Panciova, Editura Libertatea, 2013şi volumul Poesis şi Mathesis în poezia lui Ion Barbu, Zrenianin, Editura ICRV, 2013 – despre care s-au făcut numeroase referinţe de apreciere, în reviste literare din România şi Serbia.
Lector universitar doctor Virginia Popović este un colaborator activ al revistei „Studii de Ştiinţă şi Cultură”, unde publică numeroase studii despre opera scriitorilor români şi face parte din colectivul ştiinţific de evaluatori.

Read more