Dialog cu D-na conf. univ. dr. Laura SPĂRIOSU

Dialog
cu D-na conf. univ. dr. Laura SPĂRIOSU,
Facultatea de Filosofie, Universitatea Novi-Sad, Serbia

Doctor în Filologie, conf. univ. dr. Laura Spăriosu este Director al Departamentului de Studii Româneşti,în cadrul Facultăţii de Filosofie, a Universităţii Novi Sad, Serbia.
Optând pentru specializarea în lingvistică, Domnia Sa are ca domenii de interes şi cercetare: Limba română modernă; Onomastica; Mass-media; Etno-antropologia şi cercetarea pe teren; Studii de gen. Este membră a Echipei de cercetare în lingvistică aplicată din Serbia; a Societăţii pentru Limba română din Voivodina şi a Societăţii Române de Etnologie şi Folclor.
Pentru rezultatele sale excepţionale obţinute în cercetare şi publicate în reviste sau volume de specialitate, a obţinut numeroase premii şi a realizat mai multe stagii în străinătate, la Roma, Bucureşti, Baia Mare.
În cadrul Salonului Internaţional de carte, organizat în 28 februarie 2014, la Novi Sad, Serbia, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad i-a acordat doamnei conf. univ. dr. Laura Spăriosu PREMIUL DE EXCELENŢĂ pentru cercetare ştiinţifică.

Read more