ROLUL LUI VASILE GOLDIŞ ÎN REALIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ROMÂNESC LA ARAD

ROLUL LUI VASILE GOLDIŞ ÎN REALIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ROMÂNESC LA ARAD

The Role of Vasile Goldiş in the Realization of

Romanian Education in Arad

Aurel ARDELEAN

Western University “Vasile Goldis” of Arad

Abstract

This autumn we commemorate 90 years of Romanian education in Arad. After the Great Union was achieved on 1 December 1918, in which Arad had a decisive role, the organization of Romanian education in Transylvania was the first act of justice made in favour of Romanians.

The ideas of Vasile Goldiş regarding the organization of Romanian education were brought to life through his entire activity as a Member of Parliament and teacher in schools from Caransebeş, Braşov and Arad.

Key words: Romanian education, Vasile Goldiş, the Great Union, schools in Arad

Cuvinte cheie: învăţământ românesc, Vasile Goldiş, Marea Unire, şcoli arădene

Citeste articolul