LIMBA ROMÂNĂ – ABORDĂRI TRADIŢIONALE ŞI MODERNE

LIMBA ROMÂNĂ – ABORDĂRI TRADIŢIONALE ŞI MODERNE THE ROMANIAN LANGUAGE – TRADITIONAL AND MODERN APPROACHES     Oana COZMA Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca   Abstract This is a survey of the most interesting presentations published in the volume The Romanian Language-Modern and Traditional Approaches. The paper works reproduced here were presented at the international conference organized […]

Read More

HORIA TRUŢĂ – PARCUL DE SCULPTURĂ – CĂSOAIA

HORIA TRUŢĂ – PARCUL DE SCULPTURĂ – CĂSOAIA MOTTO: “VINO,TOTDEAUNA TOAMNA” (G.BACOVIA) HORIA TRUŢĂ – “THE SCULPTURE PARK – CĂSOAIA MOTTO: “COME, FOREVER AUTUMN” (G. BACOVIA)     Florica CÂNDEA e-mail:candeafloare@yahoo.com   Abstract The appearance of the book: Căsoaia – The Sculpture Park professor Horia Truţă, this Mecena custodian collector of the Galleries “The tower […]

Read More

DICTIONARUL SCRIITORILOR ARĂDENI (SEC.XIX-XX) ,,VASILE GOLDIS” UNIVERSITY PRESS, ARAD 2009

DICTIONARUL  SCRIITORILOR ARĂDENI (SEC.XIX-XX) ,,VASILE GOLDIS” UNIVERSITY PRESS, ARAD 2009 THE DICTIONARY OF THE ARADEAN WRITERS(SEC.XIX-XX), ,,VASILE GOLDIS” UNIVERSITY PRESS, ARAD 2009 Ioana BALINT e-mail:balintioana00@yahoo.com Abstract The volume with the upper  title has appeared in special circumstances recently at the Publishing house ,,Vasile Goldis” University Press and it’s co-ordinated by the Professor Doctor Iulian Negrila […]

Read More

AMINTIRI DIN COPILĂRIE ÎN SECOLUL 21

AMINTIRI DIN COPILĂRIE ÎN SECOLUL 21 CHILDHOOD MEMORIES IN 21 CENTURY Dan RIGA, Sorin RIGA Departamentul de profilaxie şi Cercetare a Stresului Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia” Şos. Berceni nr. 10, Sector 4, RO-041914 Bucureşti 8 E-mail: D_S_Riga@yahoo.com   Abstract The book of the highly distinguished Prof. Dr. Francisc Schneider is a […]

Read More

BIOLOGIA CELULARĂ A MEDICAMENTULUI, PROF.UNIV.DR. AUREL ARDELEAN, „Vasile Goldiş” University Press Arad, 2009

BIOLOGIA CELULARĂ A MEDICAMENTULUI, PROF.UNIV.DR. AUREL ARDELEAN, „Vasile Goldiş” University Press Arad, 2009 The Molecular Biology of Medicines – Professor Aurel Ardelean PhD, “Vasile Goldiş” University Press Arad, 2009 Dumitru LUPULIASA Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti Abstract A member of the Academy of Medical Sciences of Romania, of Academies in Vienna, Salzburg, […]

Read More

EVALUATOR ÎN EDUCAŢIE.CLASIFICĂRI ŞI SUGESTII DE FORMARE

EVALUATOR ÎN EDUCAŢIE.CLASIFICĂRI ŞI SUGESTII DE FORMARE ASSESSOR IN EDUCATION. CLASSIFICATIONS AND SUGGESTIONS FOR TRAINING Alexandru BLAGA Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad Facultatea de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială E-mail: acm_blaga@yahoo.com Abstract The paper tackles the issue of assessment in education from the perspective of the assessor and of training human […]

Read More

DIAGNOSTICUL DIFERENŢIAL AL MASELOR TUMORALE CERVICALE, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL EXAMINĂRII CT

DIAGNOSTICUL DIFERENŢIAL AL MASELOR TUMORALE CERVICALE, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL EXAMINĂRII CT THE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF CERVICAL TUMORAL MASSES FROM THE PERSPECTIVE OF CT EXAMINATION   Dorina DRAGOMIR1, Mărioara POENARU2, S. OTULBEA2, M. RAICA3, Fl. BÎRSĂŞTEANU4, Gh. CIOBANU2, N. ŞTEFĂNESCU5 1Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, 2UMF Timişoara-ORL, 3UMF Timişoara-Histologie, 4Spitalul Clinic Judeţean de […]

Read More

NOI TENDINŢE CONCEPTUALE ÎN EVOLUŢIA ŞTIINŢEI ADMINISTRAŢIEI ÎN PERIOADA MODERNĂ

Noi tendinţe conceptuale în evoluţia ştiinţei administraţiei în perioada modernă NEW CONCEPTUAL TRENDS IN THE EVOLUTION OF ADMINISTRATIVE SCIENCE DURING THE MODERN PERIOD Cezar Corneliu MANDA Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Administraţie Publică,  Bucureşti,  cezar@clr.ro Abstract In the context of our country’s accession to EU structures, tasks and  missions of the […]

Read More

ŞCOALA CONFESIONALĂ ROMÂNEASCĂ DIN TRANSILVANIA ŞI VIAŢA CULTURAL-BISERICEASCĂ DIN PERIOADA DUALISTĂ

ŞCOALA CONFESIONALĂ ROMÂNEASCĂ DIN TRANSILVANIA ŞI VIAŢA CULTURAL-BISERICEASCĂ DIN PERIOADA DUALISTĂ   ROMANIAN RELIGIOUS SCHOOL IN TRANSYLVANIA AND CULTURAL LIFE OF THE CHURCH DURING DUAL TIME Teodor PĂTRAUŢĂ Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad Abstract The author insists on placing the paper on the institutional profile of the religious school. Then submit their organizational […]

Read More

CE ESTE GENITIVUL ROMÂN?

Ce este genitivul român? What is the Romanian Genitive?     Ingmar SÖHRMAN Université de Göteborg, Suède   Abstract Is it correct, or at least possible, to talk about a genitive in the Romance languages that have lost the Latin case system with the exception of Romanian which has kept a reduced case system and […]

Read More

ANALIZA CÂTORVA PROCESE SEMANTICE ŞI MORFOSINTACTICE ÎN CADRUL UNEI SISTEMICI DIACRONICE A LIMBILOR: EXEMPLE DIN LIMBILE FRANCEZĂ ŞI ITALIANĂ

Analiza câtorva procese semantice şi morfosintactice în cadrul unEi sistemici diacronice a limbilor: exemple din limbile franceză şi italiană An Analysis of some Semantic and Morphosyntactic Processes within a DiacHronic System of Languages: Examples in French and Italian Louis BEGIONI Université Charles de Gaulle – Lille 3 E-mail: begionilo@voila.fr Abstract: The article would like to […]

Read More

CONSTRUCŢIA PRONOMINALĂ A LIMBII ITALIENE ÎN CURSUL SECOLULUI AL XIX-LEA

CONSTRUCŢIA PRONOMINALĂ A LIMBII ITALIENE ÎN CURSUL SECOLULUI AL XIX-LEA LA CONSTRUCTION PRONOMINALE DE L’ITALIEN AU COURS DU XIXE SIÈCLE   Giancarlo GERLINI Université Charles de Gaulle – Lille 3 Email: gerlini.g@voila.fr   Abstract The impersonal pronominal construction in Italian underwent a major innovation during the 19th century: it began to be used with reflexive […]

Read More

Imagini şi câmpuri simbolice în discursul teatral al Evului Mediu

Imagini şi câmpuri simbolice în discursul teatral al Evului Mediu Images and Symbolic Fields in the Theatrical Discourse in the Middle Ages Oana Aurelia GENCĂRĂU Universitatea din Oradea   Abstract The representation of the sacred concepts and the symbolic thought system dominate all the life of the Middle Ages. They need to exteriorize the thought […]

Read More

CONSIDERAŢII DESPRE RELIGIA ŞI MITOLOGIA INDOEUROPEANĂ

CONSIDERAŢII DESPRE RELIGIA ŞI MITOLOGIA INDOEUROPEANĂ CONSIDERATIONS ABOUT THE INDO-EUROPEAN RELIGION AND MITHOLOGY     Ioan Marius GREC Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Arad marius_grec@yahoo.com Abstract The Indo-European religion is a polytheistic one that gathers under its umbrella a multitude of deities and cults that are specific to each group and geographic area; a peasant’s […]

Read More

DESPRE CELŢI ŞI DUBLINEZI CU W.B. YEATS ŞI JAMES JOYCE

DESPRE CELŢI ŞI DUBLINEZI CU W.B. YEATS ŞI JAMES JOYCE OF CELTS AND DUBLINERS WITH W. B. YEATS AND JAMES JOYCE     Alexandru OLTEAN Faculty of Letters, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, 31 Horea Street, e-mail: al.oltean@gmail.com. Abstract: This article tackles the cultural programs belonging to these to two artists, who ultimately had in mind the […]

Read More

EJOVŞCINA – O GOLGOTĂ MODERNĂ

EJOVŞCINA – O GOLGOTĂ MODERNĂ YEZHOVSHCHINA – A MODERN GOLGOTHA   Marinela Doina DOROBANŢU Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti Departamentul de Limbi Străine şi Comunicare B-dul Lacul Tei, 122-124, sector 2, Bucureşti email: ddmarilena@yahoo.com Abstract Requiem is the one of the most renowned works of the Russian poet Anna Akhmatova. The composition consists of fifteen […]

Read More

BENJAMIN FUNDOIANU, PAGINI DINTR-UN CONFESIONAL. SECVENŢE AUTOBIOGRAFICE, ÎNTREPĂTRUNDERI RELIGIOASE

BENJAMIN FUNDOIANU, PAGINI DINTR-UN CONFESIONAL. SECVENŢE AUTOBIOGRAFICE, ÎNTREPĂTRUNDERI RELIGIOASE BENJAMIN FUNDOIANU AUTOBIOGRAPHICAL SEQUENCES, RELIGIOUS INTERMISSIONS Speranţa Sofia MILANCOVICI Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad Abstract This article aims to present some unpublished texts of Benjamin Fundoianu, Romanian writer also known as Benjamin Fondane, after his departure in France. Those confessions remained in an archive […]

Read More

JURNALUL FERICIRII DE NICOLAE STEINHARDT, ÎNTRE ETICĂ, MEMORIE ŞI LITERATURĂ

JURNALUL FERICIRII DE NICOLAE STEINHARDT, ÎNTRE ETICĂ, MEMORIE ŞI LITERATURĂ “THE DIARY OF HAPPINESS” BY NICOLAE STEINHARDT, BETWEEN ETHICS, MEMORY, AND LITERATURE Irina CIOBOTARU Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării ciobotaruirina@yahoo.com   Abstract Nicolae Steinhardt (Bucharest, July 29, 1912 – Baia Mare, March 30, 1989) is a notorious name […]

Read More

LIRICA RELIGIOASĂ ARGHEZIANĂ – EXPRESIE A NELINIŞTILOR OMULUI MODERN

LIRICA RELIGIOASĂ ARGHEZIANĂ – EXPRESIE A NELINIŞTILOR OMULUI MODERN RELIGIOUS LYRICIS OF ARGHEZI – EXPRESSION OF THE ANXIETIES OF THE MODERN MAN   Corina Viorica ŞERAN Grup Şcolar ,,Csiky Gergely”Arad e-mail: serancorina@yahoo.com Moto: „Comparat cu alţi poeţi religioşi […], Arghezi este mai profund liric, pentru că fuge de conceptualitate şi dă dialogului om-divinitate o semnificaţie […]

Read More

PRENUMELE ROMÂN – ÎNTRE MODĂ ŞI TRADIŢIE

PRENUMELE ROMÂN – ÎNTRE MODĂ ŞI TRADIŢIE (ROMANIAN) CHRISTIAN NAME – BETWEEN FASHION AND TRADITION   Elena Camelia ZĂBAVĂ Universitatea din Craiova Facultatea de Litere Email: cameliazabava@yahoo.com   Motto: „Moda făcu pe gali să părăsească vechile nume şi să le accepte pe cele romane.[1]   Abstract This paper analyzes the inter-connection between fashion and tradition […]

Read More

CONFESIUNE ŞI CONVERTIRE

CONFESIUNE ŞI CONVERTIRE CONFESSION AND CONVERSION Carmen POPESCU Universitatea din Craiova Facultatea de Litere, str. Al. I. Cuza, nr. 13 e-mail: cpopescu71@gmail.com   Abstract The paper analyzes the relationship between confession and conversion such that it is revealed by several diaries, memoirs and autobiographies belonging to Romanian and foreign authors (Gena Geamănu, Monica Fermo, Paulin […]

Read More

PĂCATELE ŞI ISPĂŞIREA LOR – PAPUCII LUI MAHMUD DE GALA GALACTION

PĂCATELE ŞI ISPĂŞIREA LOR – PAPUCII LUI MAHMUD DE GALA GALACTION SINS AND  REDEMPTION – MAHMUD’S SLIPPERS BY GALA GALACTION   Lavinia TOMA Liceul Teoretic „Horia Hulubei”, Măgurele E-mail: lavinia.toma@gmail.com Veronica GHEORGHE Liceul Teoretic „Horia Hulubei”, Măgurele E-mail: gheorghe_veronica2005@yahoo.com Abstract Gala Galaction was one of the Romanian writers who was influenced by the religious feeling, […]

Read More

CONSIDERAŢII ASUPRA PSALTIRII ÎN VERSURI A MITROPOLITULUI DOSOFTEI

CONSIDERAŢII ASUPRA PSALTIRII ÎN VERSURI A MITROPOLITULUI DOSOFTEI CONSIDERATIONS ON THE PSALM BOOK IN VERSE BY DOSOFTEI THE METROPOLITAN  BISHOP   Laura ORBAN Grupul Şcolar “Iuliu Maniu”, Arad E-mail: olaura3@yahoo.com Abstract This paper Psalter in verse is undoubtedly a valuable one, as Dosoftei is rightly considered the first learned poet of our nation. It is […]

Read More

UN CAZ PARTICULAR AL LIMBAJULUI RELIGIOS: LIMBAJUL ‘NUMINOS’ UTILIZAT DE RUDOLF OTTO

UN CAZ PARTICULAR AL LIMBAJULUI RELIGIOS: LIMBAJUL ‘NUMINOS’ UTILIZAT  DE  RUDOLF OTTO A PARTICULAR USE OF THE LANGUAGE OF RELIGION: RUDOLF OTTO’S LANGUAGE OF THE ‘NUMINOUS’   Silvia IRIMIEA Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca Facultatea de Litere Abstract The present article seeks to look closer at the language of religion and insight the language used, in particular, […]

Read More

DIHOTOMIA VEDERE-LUMINĂ, ÎN ROMANUL ZAHEI ORBUL, DE VASILE VOICULESCU

DIHOTOMIA VEDERE-LUMINĂ, ÎN ROMANUL ZAHEI ORBUL, DE VASILE VOICULESCU THE VISION-LIGHT DICHOTOMY, IN THE NOVEL ZAHEI THE BLIND BY VASILE VOICULESCU Lavinia IONOAIA Grupul Şcolar de Industrie Alimentară, Arad E-mail: laviniaionoaia@yahoo.com Abstract The religious literature of Vasile Voiculescu does not only make use of Christian elements, but rather illustrates a religious syncretism. As the author […]

Read More

MIŞCAREA ECUMENICĂ

MIŞCAREA ECUMENICĂ THE ECUMENICAL MOVEMENT Samuel Adrian CABA Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional, Arad   Abstract The ecumenism is a religious movement that aims to the reunion of all christian churches into one. The origin of the word seems to come from the Greek word „Oikumenike”, that refers to the populated world […]

Read More

ECUMENISM ŞI CATOLICISM ÎN CONCEPŢIA LUI HANS KÜNG

ECUMENISM ŞI CATOLICISM ÎN CONCEPŢIA LUI HANS KÜNG   ECUMENISM AND CATHOLICISM IN THE CONCEPTION OF HANS KÜNG     Nicolae IUGA Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative e-mail: nicolaeiuga@yahoo.com   Abstract: The ecumenical movement is a reality of our present times, but things are far from […]

Read More

ACTIVITATEA CONSTRUCTIVĂ A EPISCOPULUI ANDREI MAGIERU ÎN CONTEXTUL CULTURAL-ECLEZIASTIC AL TIMPULUI SĂU

ACTIVITATEA CONSTRUCTIVĂ A EPISCOPULUI ANDREI MAGIERU ÎN CONTEXTUL CULTURAL-ECLEZIASTIC AL TIMPULUI SĂU   THE CONSTRUCTIVE ACTIVITY OF BISHOPS ANDREI MAGIERU IN THE CULTURAL-CLERICAL CONTEXT OF HIS TIME     Vasile POPEANGĂ, Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad   Abstract This work presents the constructive activity conducted by the Bishop of Arad, Andrei Magieru (1936 […]

Read More

STILUL ÎNALT ARGHEZIAN. SEMANTICA SUFLETULUI

STILUL ÎNALT ARGHEZIAN. SEMANTICA SUFLETULUI THE HIGH STYLE OF TUDOR ARGHEZI. THE SEMANTICS OF THE SOUL Simona CONSTANTINOVICI Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie Universitatea de Vest din Timişoara e-mail: simonadiana@hotmail.com   Abstract We have shown with this study that soul, as a Christian symbol, has different meanings in the Arghezian poetical language. It means […]

Read More

DIALOGUL ŞTIINŢĂ-RELIGIE OGLINDIT ÎN LITERATURA ROMÂNĂ (POEZIA GÂNDIRII: ÎNTRE ÎNCIFRARE ŞI REVELAŢIE)

DIALOGUL ŞTIINŢĂ-RELIGIE OGLINDIT ÎN LITERATURA ROMÂNĂ (POEZIA GÂNDIRII: ÎNTRE ÎNCIFRARE ŞI REVELAŢIE) THE SCIENCE – RELIGION DIALOGUE AS REFLECTED IN ROMANIAN LITERATURE (THE POETRY OF THOUGHT): BETWEEN ENCIPHERING AND REVELATION   Mihaela ALBU Facultatea de Litere Universitatea din Craiova Str. A. I. Cuza 13, Craiova Email: malbu_10@yahoo.com Abstract Following the significant topic of the interference […]

Read More

SLAVICI CEL VAJNIC

SLAVICI CEL VAJNIC THE ENERGETICAL SLAVICI Denis-Steliana BRĂDESCU Şcoala de Studii Doctorale – an III Facultatea de Litere – Universitatea Bucureşti Colegiul Naţional „Victor Babeş”- Şos. Fundeni, nr.253, Bucureşti E-mail: o_bradescu@yahoo.com Abstract Literary criticism has mainly identified the existence of two distinct periods within Ioan Slavici’s literary work: a succesfull one starting with Priest Tanda […]

Read More

Tudor Arghezi, un rǎzvrǎtit în tagma monahalǎ

Tudor Arghezi, un rǎzvrǎtit în tagma monahalǎ Tudor Arghezi, a rebel in the monastic caste Mirel ANGHEL Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, B-dul Eroilor Sanitari, nr. 8,Bucureşti Catedra de Limbi moderne E-mail : mirel.anghel@yahoo.com   Abstract Ion Theodorescu (known as the writer Tudor Arghezi) entered the monastic caste in 1900, at the age of […]

Read More

VIAŢA RELIGIOASĂ ÎN OPERA LITERARĂ A LUI MIHAIL GAŞPAR

VIAŢA RELIGIOASĂ ÎN OPERA LITERARĂ A LUI MIHAIL GAŞPAR RELIGIOUS LIFE IN THE LITERARY WORK OF MIHAIL GAŞPAR Valentin BUGARIU Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative Centrul Universitar Caransebeş E-mail: bugariu_vali@yahoo.com Abstact: This article wants to reveal the religious life of the writer Mihail Gaşpar. Orthodox priest, fighter for national […]

Read More

ASPECTE IDENTITARE ALE FINALITĂŢILOR EDUCAŢIEI RELIGIOASE

ASPECTE IDENTITARE ALE FINALITĂŢILOR EDUCAŢIEI RELIGIOASE IDENTITY-RELATED ASPECTS OF THE GOALS OF RELIGIOUS EDUCATION     Marţian IOVAN Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” Arad E- mail: miovan@uvvg.ro Telephone no.: 0257/ 284899 Abstract The article presents, while giving arguments, the specific aspects of the goals of religious education, as incorporated in the integrative system of ideals, […]

Read More

NICHIFOR CRAINIC- TEOLOG ŞI IMNOLOG AL NEAMULUI ROMÂNESC

NICHIFOR CRAINIC- TEOLOG  ŞI  IMNOLOG AL NEAMULUI ROMÂNESC NICHIFOR  CRAINIC- TEOLOGIAN AND  POET OF THE ROMANIAN  NATION Elena-Irina ANCUŢA Seminarul Teologic Liceal Ortodox Arad E-mail: ancutaelenairina@yahoo.com Abstract Nichifor Crainic was the latest great poet politically non-recovered and historiographycally non-rehabilitated during the communism.  He was a poet, theologian, journalist, manager of the “Gandirea” magazine, editor, politician, […]

Read More

PSALMII LUI TUDOR ARGHEZI. O PERSPECTIVĂ SEMIO-DISCURSIVĂ

PSALMII LUI TUDOR ARGHEZI. O PERSPECTIVĂ SEMIO-DISCURSIVĂ TUDOR ARGHEZI’S PSALMS. A SEMIO-DISCURSIVE APPROACH Emilia PARPALĂ Facultatea de Litere Universitatea din Craiova, str. Al. I. Cuza, nr. 13 Abstract Tudor Arghezi’s Psalms represent a hypertext which, compared to the Biblical hypotext, reveals the modern dissonance of the poetic religious communication. We plea for an extensive and […]

Read More

GÂNDIREA CREŞTINĂ A CĂRTURARULUI VASILE GOLDIŞ

GÂNDIREA CREŞTINĂ A CĂRTURARULUI VASILE GOLDIŞ THE CHRISTIAN THINKING OF THE SCHOLAR VASILE GOLDIŞ Eugen GAGEA Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei   Abstract The activity of Vasile Goldiş leads one to the conclusion that his European personality also bore the mark of a deep religiosity, the […]

Read More

PRIMATUL LUI PETRU ŞI AL BISERICII ROMEI ÎN PRIMELE TREI SECOLE CREŞTINE

PRIMATUL LUI PETRU ŞI AL BISERICII ROMEI ÎN PRIMELE TREI SECOLE CREŞTINE   THE PRE-EMINENCE OF PETER AND THE ROMAN CHURCH IN THE FIRST THREE CHRISTIAN CENTURIES Florentin CRIHĂLMEANU Episcopia Greco-Catolică, Cluj-Napoca „Ca toţi să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie una, […]

Read More

SACRUL

SACRUL SACREDNESS   Mihai CIMPOI Universitatea „Ioan Creangă” Chişinău, R. Moldova „Scriu pentru că vreau să-l văd pe  Dumnezeu de-aproape.” Gr. VIERU, Mişcarea în infinit, partea a III-a   Abstract Grigore Vieru believes himself to be inspired like Dyonsius the Pseudo-Areopagite, a creator from the Divine-Human perspective that operates “circularly when in intimacy with the […]

Read More

IMPORTANŢA ŞI ROLUL BISERICILOR CREŞTINE DIN EUROPA, POTRIVIT DOCUMENTELOR PREGĂTITOARE ALE CELEI DE-A TREIA ADUNĂRI ECUMENICE EUROPENE (AEE3)

IMPORTANŢA ŞI ROLUL BISERICILOR CREŞTINE DIN EUROPA, POTRIVIT DOCUMENTELOR PREGĂTITOARE ALE CELEI DE-A TREIA ADUNĂRI ECUMENICE EUROPENE (AEE3) The Role and Importance of Christian Churches in Europe, according to the Preparatory Documents of the Third European Ecumenical Assembly (EEA3) Î.P.S. Prof. Dr. Laurenţiu STREZA, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului Abstract The aim of the paper […]

Read More

SĂRBĂTOAREA NAŞTERII DOMNULUI – BINECUVÂNTAREA FAMILIEI

SĂRBĂTOAREA NAŞTERII DOMNULUI – BINECUVÂNTAREA FAMILIEI THE CHRISTMAS HOLIDAY – A BLESSING OF THE FAMILY † DANIEL Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti Abstract The All-Powerful and Merciful Lord, He who made the Earth and the Heavens, descends from the Heaven onto Earth, into the humility of a child born not in the house of his […]

Read More

ROLUL LUI VASILE GOLDIŞ ÎN REALIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ROMÂNESC LA ARAD

ROLUL LUI VASILE GOLDIŞ ÎN REALIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ROMÂNESC LA ARAD The Role of Vasile Goldiş in the Realization of Romanian Education in Arad Aurel ARDELEAN Western University “Vasile Goldis” of Arad Abstract This autumn we commemorate 90 years of Romanian education in Arad. After the Great Union was achieved on 1 December 1918, in which […]

Read More