UN CAZ PARTICULAR AL LIMBAJULUI RELIGIOS: LIMBAJUL ‘NUMINOS’ UTILIZAT DE RUDOLF OTTO

UN CAZ PARTICULAR AL LIMBAJULUI RELIGIOS: LIMBAJUL ‘NUMINOS’ UTILIZAT  DE  RUDOLF OTTO

A PARTICULAR USE OF THE LANGUAGE OF RELIGION: RUDOLF OTTO’S LANGUAGE OF THE ‘NUMINOUS’

 

Silvia IRIMIEA

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

Facultatea de Litere

Abstract

The present article seeks to look closer at the language of religion and insight the language used, in particular, by Rudolf Otto in his hermeneutic writings. The research proceeds from the examination of varieties of religious language (liturgical, Biblical, the language of Biblical translations, the language of sermons, the language of theological discourse) as a preamble to the investigation which attempts to trace these varieties in the language used by Rudolf Otto in his complex writings. The study highlights the functional changes resulting from the differences concerning modality, medium and context of use. Due emphasis is given to the marked changes in the language of religion and its varieties caused by functional differences. The study traces down a few language varieties randomly taken from Otto’s writing (Das Numinose betreffend), which account for descriptions, explanations of concepts, interpretative texts, commentarial notes, instructions, conversations among mystics, silent worship lines, simple and complex forms of prayer. The range of language functions and varieties used by Otto testifies to the textual and linguistic complexity of his writings.

Rezumat

Articolul present examinează limbajul religios, în general, şi introspectează, în particular, limbajul utilizat de Rudolf Otto în scrierile sale hermeneutice. Studiul proneşte de la examinarea varietăţilor limbajului religios (liturgic, biblic, al traducerilor textelor biblice, al slujbelor religioase şi discursului teologic) drept preambul la investigaţia care încearcă să repereze varietăţile de limbaj folosite de R. Otto. Studiul pune în lumină modificările funcţionale care survin drept urmare a variaţiilor ce privesc modalitatea, medium-ul şi contextul de utilizare. O semnificaţie majoră este acordată modificărilor care apar în limbajul religios şi varietăţile acestuia drept consecinţă a deosebirilor funcţionale. Studiul se opreşte asupra unor varietăţi lingvistice surprinse în mod arbitrar din scrierea lui Otto ‘Despre numinos’ şi care reprezintă: descrieri, explicaţii ale unor concepte religioase, micro-texte interpretative, comentarii, conversaţii între mistici, versuri de rugăciune tăcută, forme ale unor rugăciuni mai simple şi complexe. Paleta varietăţilor funcţionale a limbajului precum şi cea a celor lingvistice sunt mărturii ale compelxităţii textuale şi lingvistice a scrierilor lui Otto.

Key words: language of religion, liturgical, biblical language, theological discourse, modality, medium, context of use, adaptation, lexical complexity and linguistic variety. 

Cuvinte cheie: limbaj religios, liturgic, biblic, discurs teologic, modalitate, medium, context de utilizare, adaptare, complexitate şi varietate lingvistică

Citeste articolul