SCURT ISTORIC AL PRESEI ACADEMICE DIN BANAT. „ANALELE UNIVERSITĂȚII DE VEST DIN TIMIȘOARA”. SERIA ȘTIINȚE FILOLOGICEÎ N COLECȚIA BIBLIOTECII CENTRALE UNIVERSITARE „EUGEN TODORAN” DIN TIMIȘOARA

SCURT ISTORIC AL PRESEI ACADEMICE DIN BANAT. „ANALELE UNIVERSITĂȚII DE VEST DIN TIMIȘOARA”. SERIA ȘTIINȚE FILOLOGICE ÎN COLECȚIA BIBLIOTECII CENTRALE UNIVERSITARE „EUGEN TODORAN” DIN TIMIȘOARA

CS Dr. Viviana MILIVOIEVICI

Academia Română – Filiala Timişoara,

Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”

B-dul Mihai Viteazu, nr. 24, Timişoara, România

E-mail: viviana.poclid@yahoo.com

Read more…