Sima Petrovici, Studii de folclor literar românesc din Banatul sârbesc, Prefaţă de Ionela Mengher, Zrenianin, Editura ICRV, Biblioteca Folclor Bănăţean, Colecţia Cercetări, 2014, 116 p.

Sima Petrovici, Studii de folclor literar românesc din Banatul sârbesc, Prefaţă de
Ionela Mengher, Zrenianin, Editura ICRV, Biblioteca Folclor Bănăţean,
Colecţia Cercetări, 2014, 116 p.

FOLCLORUL – „OGLINDA FIDELĂ A SUFLETULUI UNUI POPOR”

 

Folclorul a reprezentat mereu un centru de interes în cadrul unei comunităţi, oricât de mică ar fi aceasta. După cum afirmă Tache Papahagi, în lucrarea sa de referinţă, Mic dicţionar folcloric, din 1947: „Folclorul este imaginea vie, oglinda fidelă a sufletului unui popor, oglinda în care se reflectă întreaga lume însufleţită sau neînsufleţită, reală sau închipuită, în mijlocul şi sub influenţa căreia el trăieşte.” Sau, cum notează I.A. Candrea, în lucrarea Grai, datini, credinţe, din 1936: „Folclorul este o sumă a interpretărilor «pe care le dă poporul fenomenelor naturii şi în genere tuturor celor văzute, auzite şi simţite…»” (apud. Ionela Mengher, p. 5-6).
În permanenţă apar noi abordări, noi antologii, noi studii despre această ramură inepuizabilă a culturii şi civilizaţiei unui popor.

Read more