THE AGUARUNA GIRL. THE CHARACTER BETWEEN CIVILIZATION AND BARBARISM IN MARIO VARGAS LLOSA’S THE GREEN HOUSE

THE AGUARUNA GIRL. THE CHARACTER BETWEEN CIVILIZATION AND BARBARISM IN MARIO VARGAS LLOSA’S THE GREEN HOUSE

AGUARUNA. PERSONAJUL ÎNTRE CIVILIZAȚIE ȘI BARBARISM ÎN ROMANUL LUI MARIO VARGAS LLOSA, CASA VERDE

 

Abstract

Through his novels, especially through Green House, the writer Mario Vargas Llosa highlights the tares of the Peruvian society and its pseudo-civilization. Comparing the city to the selva, the latter is virtuously superior, as true acts of kindness and humanity are being created in the selva. Standing out of the narrative mosaic, Bonifacia, an Aguaruna christened by nuns, abides the drama of an alienated, humiliated, abused woman in the context of the Peruvian machismo. Her life is a symbolic outline of the selva destiny in contact with civilization.

Rezumat

Prin intermediul romanelor sale, cu precădere prin „Casa verde”, scriitorul Mario Vargas Llosa evidenţiază tarele societăţii peruviene şi pseudo-civilizaţia acesteia. Comparând oraşul cu selva, ultima se dovedeşte a fi superioară din punct de vedere moral, de vreme ce adevăratele acte de bunătate şi umanitate se nasc în selvă. Ieşită în relief din mozaicul narativ, Bonifacia, o aguarună încreştinată de maici trăieşte drama femeii dezrădăcinate, meprizate şi abuzate în contextul machismului peruan. Viaţa ei este un rezumat simbolic al destinului selvei în contact cu civilizaţia.

Key words: Aguaruna, identity, otherness, alienated, machismo, abuse

Cuvinte cheie: aguarună, identitate, celălalt, dezrădăcinat, machism, abuz

Read more