Adriana Weimer, Un cer de cuvinte A sky of words Ein Himmel voller Worte Un cielo di parole Un ciel de paroles, Traducere în engleză: Ada D. Cruceanu, Traducere în germană: Hans Dama, Traducere în italiană: Ioan Sîrbu, Traducere în franceză: Elena Ghiţă,

Adriana Weimer, Un cer de cuvinte A sky of words Ein Himmel voller Worte Un cielo di parole Un ciel de paroles, Traducere în engleză: Ada D. Cruceanu, Traducere în germană: Hans Dama, Traducere în italiană: Ioan Sîrbu, Traducere în franceză: Elena Ghiţă, Editura Marineasa, Timişoara, 2012, 126 pag. NOSTALGIA FIINŢĂRII VS CE SE ASCUNDE […]

Read More

TRADIŢII ALE PRESEI ŞTIINŢIFICE Lucrările prezentate la Congresul Internaţional de Istorie a Presei, Ediţia a IX-a, Timişoara, 2016, Editura Academiei Române Bucureşti, Editura David Press Print Timişoara, p. 603 Ioan David, Viviana Milivoievici (coordona

TRADIŢII ALE PRESEI ŞTIINŢIFICE Lucrările prezentate la Congresul Internaţional de Istorie a Presei, Ediţia a IX-a, Timişoara, 2016, Editura Academiei Române Bucureşti, Editura David Press Print Timişoara, p. 603 Ioan David, Viviana Milivoievici (coordonatori)   Timişoara culturală, universitară şi academică, Capitală Culturală Europeană, îşi merită pe deplin respectul şi admiraţia pentru consecvenţa menţinerii şi promovării […]

Read More

Cornel PETROMAN Liceul Pedagogic „Carmen Sylva” din Timişoara, Timişoara, Editura Eurostampa, Colecţia Monografii, 2016, 278 p., ISBN 978-606-32-0277-3

Cornel PETROMAN Liceul Pedagogic „Carmen Sylva” din Timişoara, Timişoara, Editura Eurostampa, Colecţia Monografii, 2016, 278 p., ISBN 978-606-32-0277-3   „Şcoala este fabrica umanităţii.” Comenius Istoria unui loc este, de cele mai multe ori, fascinantă. Mai ales dacă este vorba de o şcoală şi „a spiritului ce domneşte într-însa”, spunea cândva Regele Ferdinand I. Monografia semnată […]

Read More

Gabriel Bărdăşan, Elementul latin moştenit în lexicul dialectului istroromân, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2016, 616 p.

Gabriel Bărdăşan, Elementul latin moştenit în lexicul dialectului istroromân, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2016, 616 p.   Lucrarea Elementul latin moştenit în lexicul dialectului istroromân, de Gabriel Bărdăşan, realizată iniţial ca teză de doctorat, este o cercetare de tip monografic, amplă şi valoroasă, asupra celui mai important strat etimologic al dialectului românesc sud dunărean […]

Read More

La Echinox, în atelier. Corespondenţă Marian Papahagi-Ion Pop. 1969-1981. Ediţie îngrijită şi cuvânt-înainte de Lucia Papahagi, prefaţă de Ion Pop, Bucureşti, Editura Muzeul Literaturii Române, 2015

La Echinox, în atelier. Corespondenţă Marian Papahagi-Ion Pop. 1969-1981. Ediţie îngrijită şi cuvânt-înainte de Lucia Papahagi, prefaţă de Ion Pop, Bucureşti, Editura Muzeul Literaturii Române, 2015 Revista Echinox a fost, într-o vreme a dogmatismului Epocii de Aur, un spaţiu al libertăţii de gândire şi de creaţie, în care s-au conturat vocaţii şi s-au consolidat modele, […]

Read More

Marina Ancaiţan, Alte rostiri continue, Editura Libertatea, Panciova, Serbia, 2017, 155 p.

Marina Ancaiţan, Alte rostiri continue, Editura Libertatea, Panciova, Serbia, 2017, 155 p. Dacă dorim ca o carte să ajungă în mâinile cititorilor, ei trebuie neapărat să fie convinşi că merită să o citească. De aceea de multe ori cititorul mai întâi apelează la texte critice şi apoi la textele de beletristică. De la bunul început […]

Read More

Viviana MILIVOIEVICI Albastru – Infinit, Editura David Press Print, Timişoara, 2017

Viviana MILIVOIEVICI Albastru – Infinit, Editura David Press Print, Timişoara, 2017 Poezia ca destin Poezia nu se poate explica, ci doar să-i trăim frumuseţea. Ea este un destin. O vocaţie de a crea, prin cuvânt, o nouă lume. Poeziile din această carte, Albastru-Infinit, se citesc direct cu sufletul. Idei, idealuri cu înalte trăiri lirice poartă […]

Read More

Omagiu lui Tudor Arghezi

Omagiu lui Tudor Arghezi Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad este onorată să editeze, prin Centrul de Cercetare a Literaturii Argheziene, un Album inedit, ca omagiu adus marelui Tudor Arghezi, la 50 de ani de la plecarea sa spre zenit. Felicităm pe doamna Doina Arghezi, nora marelui clasic al literaturii române, care surprinde atât […]

Read More

THE IDEA OF NATIONAL UNITY IN THE PERIODICAL “THE SCHOOL AND CHURCH” (1916 – 1918)

THE IDEA OF NATIONAL UNITY IN THE PERIODICAL “THE SCHOOL AND CHURCH” (1916 – 1918) L’IDÉE DE L’UNITÉ NATIONALE DANS LA PUBLICATION PERIODIQUE ‹‹L’ÉGLISE ET L’ÉCOLE›› (1916-1918) IDEEA UNITĂŢII NAŢIONALE, ÎN PERIODICUL „BISERICA ŞI ŞCOALA” (1916 – 1918)   Abstract The periodical The Church and School of Arad appeared for the first time in the […]

Read More

JUDGING CULTURES: INTERTWINED SOCIOLOGICAL CONCEPTS

JUDGING CULTURES: INTERTWINED SOCIOLOGICAL CONCEPTS JUGER DES CULTURES: CONCEPTS SOCIOLOGIQUES INTÉRIEURS JUDECÂND CULTURILE: CONCEPTE SOCIOLOGICE ÎNRUDITE   Abstract The paper presents a cultural analysis of social concepts as well as the way people in general perceive other cultures. One element taken into consideration is ethnocentrism, which refers to a personal belief that one’s culture is […]

Read More

RELIGIONS AND SPIRITUALITY

RELIGIONS AND SPIRITUALITY RELIGII ŞI SPIRITUALITATE   Abstract Mysteries of life have always fascinated human mind. Some sort of divine presence emerged as a human anwer to these unintelligible riddles of our existence which were interpreted and named differently by different societies giving birth to multiple religions. Gradually the religious beliefs turned into blind faith […]

Read More

THE IMPORTANCE OF TRANSLATING KAFKA

THE IMPORTANCE OF TRANSLATING KAFKA L’IMPORTANCE DE LA TRADUCTION DE KAFKA IMPORTANŢA TRADUCERII OPEREI LUI KAFKA   Abstract This article deals with the intricacies of translating fiction in general, as well as the works of Franz Kafka. By putting Kafka’s life under scrutiny and analyzing his worldview, the importance of translating the author’s works of […]

Read More

THE BASIC INTERPRETATION OF SOME CUSTOMS FROM THE PREGNANCY PERIOD IN BANAT REGION

THE BASIC INTERPRETATION OF SOME CUSTOMS FROM THE PREGNANCY PERIOD IN BANAT REGION L’INTERPRÉTATION PRINCIPALE DES COUTUMES DE LA PÉRIODE DE GROSSESSE DANS LA RÉGION DE BANAT INTERPRETAREA UNOR OBICEIURI DIN PERIOADA DE GRAVIDITATE ÎN REGIUNEA BANATULUI   Abstract The pregnancy period, together with the delivery stage and the baptism, forms the cycle of birth, […]

Read More

INTERPRETING FOR ROMANIA – STRESS MANAGEMENT

INTERPRETING FOR ROMANIA – STRESS MANAGEMENT INTERPRÉTER POUR LA ROUMANIE – GESTION DU STRESS INTERPRETÂND PENTRU ROMÂNIA – GESTIONAREA STRESULUI   Abstract Conference interpreting, especially simultaneous interpretation, has been included in the category of highly stressful professions. The aim of this article is to raise the awareness of Romanian interpreters about how work-related stress can […]

Read More

THE BEAUTIFUL BILINGUAL MIND A FOCUS ON BILINGUAL INTERPRETERS

THE BEAUTIFUL BILINGUAL MIND A FOCUS ON BILINGUAL INTERPRETERS LE BEL ESPRIT BILINGUE UN POINT DE VUE SUR LES INTERPRÉTES BILINGUES SPIRITUL BILINGV O PERSPECTIVĂ ASUPRA INTERPREŢILOR BILINGVI   Abstract This paper shall focus on the general issue of bilingualism. It shall deal with the several definitions of bilingualism, present the types of bilingualisms as […]

Read More

LIMITS AND POSSIBILITIES IN AUTOMATIC INTERPRETING

LIMITS AND POSSIBILITIES IN AUTOMATIC INTERPRETING LIMITE ŞI POSIBILITĂŢI ÎN TRADUCEREA AUTOMATĂ   Abstract In the digital era, the communication between the members of the same cultural or social group and between the different cultures represents the main source of evolution in all the domains of activity. With each passing day, it transforms into an […]

Read More

BELIEFS, CUSTOMS, PRACTICES AND SYMBOLIC REPRESENTATIONS ON MIDSUMMER DAY AMONG THE ROMANIANS AND THE SLAVS

BELIEFS, CUSTOMS, PRACTICES AND SYMBOLIC REPRESENTATIONS ON MIDSUMMER DAY AMONG THE ROMANIANS AND THE SLAVS CREDINŢE, OBICEIURI, PRACTICI ŞI REPREZENTĂRI SIMBOLICE ÎN TOIUL VERII PRINTRE ROMÂNI ŞI SLAVI   Abstract This article aims at analyzing in a comparative perspective some beliefs related to Saint John’s of Summer day and some customs performed on this day […]

Read More

TOWARDS A MORE FUNCTIONAL LITERACY TEACHING

TOWARDS A MORE FUNCTIONAL LITERACY TEACHING SPRE O ÎNVĂŢARE LITERARĂ MAI FUNCŢIONALĂ   Abstract This paper discusses the possibilities for inventive (orthographic) prepare students for writing formal written tasks in the Republic of Serbia. The starting point is that in teaching practice should intensify the use of combined oral and written exercises based on the […]

Read More

CIRCULATION AND DISSEMINATION OF THE INFORMATION MEANS IN THE SERBIAN BANAT AT THE END OF THE 19TH AND BEGINNING OF THE 20TH CENTURIES

CIRCULATION AND DISSEMINATION OF THE INFORMATION MEANS IN THE SERBIAN BANAT AT THE END OF THE 19TH AND BEGINNING OF THE 20TH CENTURIES CIRCULAŢIA ŞI RĂSPÂNDIREA MIJLOACELOR INFORMATIVE ÎN BANATUL SÂRBESC LA SFÂRŞITUL SECOLULUI XIX ŞI ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX   Abstract This paper presents a profile of the first common periodical publications throughout Banat, which […]

Read More

II. SLAVIC LANGUAGE AND CULTURE-ROMANIAN LANGUAGE AND LITERATURE/LANGUE ET LITTÉRATURE SLAVE-LANGUE ET CULTURE ROUMAINE/LIMBĂ ŞI CULTURĂ SLAVĂ-LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNEASCĂ

II. SLAVIC LANGUAGE AND CULTURE-ROMANIAN LANGUAGE AND LITERATURE/LANGUE ET LITTÉRATURE SLAVE-LANGUE ET CULTURE ROUMAINE/LIMBĂ ŞI CULTURĂ SLAVĂ-LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNEASCĂ Coordinator/Coordinateur/Coordonator: Virginia POPOVIC

Read More

THE AGUARUNA GIRL. THE CHARACTER BETWEEN CIVILIZATION AND BARBARISM IN MARIO VARGAS LLOSA’S THE GREEN HOUSE

THE AGUARUNA GIRL. THE CHARACTER BETWEEN CIVILIZATION AND BARBARISM IN MARIO VARGAS LLOSA’S THE GREEN HOUSE AGUARUNA. PERSONAJUL ÎNTRE CIVILIZAȚIE ȘI BARBARISM ÎN ROMANUL LUI MARIO VARGAS LLOSA, CASA VERDE   Abstract Through his novels, especially through Green House, the writer Mario Vargas Llosa highlights the tares of the Peruvian society and its pseudo-civilization. Comparing […]

Read More

CUPRINS

CONTENTS / SOMMAIRE / CUPRINS I. ROMANCE CULTURES-ROMANIAN CULTURE/CULTURES ROMANES-CULTURE ROUMAINE/CULTURI ROMANICE-CULTURĂ ROMÂNEASCĂ Coordinator/Coordinateur/Coordonator: Sophie SAFFI Ştefan GENCĂRĂU Paola APPETITO 9 The digital in teaching – learning languages: new didactic perspectives Le numérique dans l’enseignement – apprentissage des langues: de nouvelles perspectives didactiques Viviana MILIVOIEVICI 21 „Criterion” and „The Young Generation” „Criterion” et „La Jeune […]

Read More

OBSERVATIONS REGARDING ISTROROMANIAN ETYMOLOGY. ABOUT THE ISTROROMANIAN DIALECT DICTIONARY BY P. NEIESCU

OBSERVATIONS REGARDING ISTROROMANIAN ETYMOLOGY. ABOUT THE ISTROROMANIAN DIALECT DICTIONARY BY P. NEIESCU LE DICTIONNAIRE DU DIALECTE ISTROROUMAIN PAR PETRU NEIESCU: CONSIDÉRATIONS ÉTYMOLOGIQUES NOTE DE ETIMOLOGIE ISTROROMÂNĂ. PE MARGINEA DICŢIONARULUI DIALECTULUI ISTROROMÂN DE P. NEIESCU   Abstract Published by The Romanian Academy Publishing House, the third volume of the Istroromanian Dialect Dictionary – Dicţionarul dialectului istroromân […]

Read More

VICTOR VLAD DELAMARINA – BETWEEN LITERARY LANGUAGE AND DIALECT

VICTOR VLAD DELAMARINA – BETWEEN LITERARY LANGUAGE AND DIALECT VICTOR VLAD DELAMARINA – ENTRE LA LANGUE LITTÉRAIRE ET LE DIALECTE VICTOR VLAD DELAMARINA – ÎNTRE LIMBA LITERARĂ ŞI DIALECT   Abstract Known as the first Romanian dialectal poet and less as a memoirist, Victor Vlad Delamarina (1870-1896) lived during an age of intense political, social […]

Read More

FROM SUFFIX –UL TO THE MORPHEME AL: A FORMAL CAUSE OF NOMINAL DEFLEXIVITY IN ROMANIAN

FROM SUFFIX –UL TO THE MORPHEME AL: A FORMAL CAUSE OF NOMINAL DEFLEXIVITY IN ROMANIAN DU SUFFIXE –UL AU MORPHÈME AL : UNE CAUSE FORMELLE DE DÉFLEXIVITÉ NOMINALE EN ROUMAIN   Abstract Among the languages which possess the definite article, the most place it before the noun. A minority, to which the Rumanian language belongs, […]

Read More

„CRITERION” AND „THE YOUNG GENERATION”

„CRITERION” AND „THE YOUNG GENERATION” „CRITERION” ET „LA JEUNE GÉNÉRATION” „CRITERION” ŞI „TÂNĂRA GENERAŢIE”   Abstract It is said that a generation never establishes and imposes by itself the mission that it has to accomplish, but this mission is created from the calling of the ancient times and from the actual needs of the society […]

Read More

THE DIGITAL IN TEACHING – LEARNING LANGUAGES: NEW DIDACTIC PERSPECTIVES

THE DIGITAL IN TEACHING – LEARNING LANGUAGES: NEW DIDACTIC PERSPECTIVES LE NUMÉRIQUE DANS L’ENSEIGNEMENT – APPRENTISSAGE DES LANGUES: DE NOUVELLES PERSPECTIVES DIDACTIQUES   Abstract The possibilities offered by the TICE have a great potential for teaching languages and they push the traditional approaches of teaching. They have a positive impact on the teachings, the motivation […]

Read More