THE BASIC INTERPRETATION OF SOME CUSTOMS FROM THE PREGNANCY PERIOD IN BANAT REGION

THE BASIC INTERPRETATION OF SOME CUSTOMS

FROM THE PREGNANCY PERIOD IN BANAT REGION

L’INTERPRÉTATION PRINCIPALE DES COUTUMES

DE LA PÉRIODE DE GROSSESSE DANS LA RÉGION DE BANAT

INTERPRETAREA UNOR OBICEIURI DIN PERIOADA DE GRAVIDITATE ÎN REGIUNEA BANATULUI

 

Abstract

The pregnancy period, together with the delivery stage and the baptism, forms the cycle of birth, the first of the three family life cycles: birth, wedding and funeral.

It is an important stage due to the fact that “birth settles the person on the life path” as Gail Kligman used to say in his book “The wedding of the dead”(KLIGMAN, 2005, 127).

The reason why the pregnancy period possesses such a high value, in the people’s mentality from the Banat region, is the fact that it is responsible for the future baby’s health and beauty, in fact for the future of the community.

In other words, the pregnant woman must obey certain rules and strictly respect a range of customs and traditions imposed by the community in order not to be hexed by gods.

Résumé

La période de grossesse, ainsi que les étapes de la naissance proprement-dite et la cérémonie du baptême, forment le cycle de la naissance, le premier des trois cycles de la vie familiale: la naissance, le mariage et l’enterrement.

Elle représente une étape importante parce que “la naissance met l’homme sur la voie de la vie”, tel comme l’affirme Gail Kligman, dans son livre “Le mariage du mort” (KLIGMAN, 2005, 127).

Le motif principal qui confère valeur à la période de grossesse est l’importance de celle-ci dans la mentalité de la communauté de Banat, elle déterminant la santé et la beauté du futur enfant et, donc, de la communauté entière.

La femme enceinte doit ainsi se soumettre à certaines règles et respecter des coutumes et des traditions, ainsi qu’une longue liste de comportements interdits pendant cette période bénie.

Rezumat

Perioada de graviditate/sarcină, alături de etapele naşterii propriu-zise şi a ceremonialului de botez, formează ciclul naşterii, primul dintre cele trei cicluri ale vieţii familiale: naştere, nuntă, înmormântare.

Ea reprezintă o etapă importantă datorită faptului că „naşterea aşează omul pe calea vieţii”, după cum afirmă Gail Kligman în cartea sa „Nunta mortului” (KLIGMAN, 2005, 127).

Principalul motiv ce conferă valoare perioadei de graviditate îl constituie importanţa acesteia în mentalul comunităţii bănăţene, de ea depinzând sănătatea şi frumuseţea viitorului copil şi, deci, a întregii comunităţi.

Astfel femeia însărcinată trebuie să se supună unor norme şi să respecte o serie de datini şi obiceiuri, o lungă listă de comportamente interzise în această perioadă binecuvântată.

 

Key words: birth, customs, mentality, pregnancy, traditions

Mots clés: naissance, coutume, mentalité, grossesse, traditions

Cuvinte cheie: naştere, obicei, mentalitate, graviditate, tradiţii

Read more