Gabriel Bărdăşan, Elementul latin moştenit în lexicul dialectului istroromân, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2016, 616 p.

Gabriel Bărdăşan, Elementul latin moştenit în lexicul dialectului istroromân, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2016, 616 p.

 

Lucrarea Elementul latin moştenit în lexicul dialectului istroromân, de Gabriel Bărdăşan, realizată iniţial ca teză de doctorat, este o cercetare de tip monografic, amplă şi valoroasă, asupra celui mai important strat etimologic al dialectului românesc sud dunărean cu cel mai mic număr de vorbitori.

Urmând un plan judicios, lucrarea este structurată în trei capitole: 1. Fondul latin moştenit din structura lexicului românesc (p. 9-33), 2. Stratul lexical moştenit din latină în vocabularul istroromânei. Încercare de delimitare (p. 34-542), 3. Lexicul istroromân moştenit din latină. Privire de ansamblu (p. 543-595), fiecare dintre ele având mai multe subcapitole.

Read more