La Echinox, în atelier. Corespondenţă Marian Papahagi-Ion Pop. 1969-1981. Ediţie îngrijită şi cuvânt-înainte de Lucia Papahagi, prefaţă de Ion Pop, Bucureşti, Editura Muzeul Literaturii Române, 2015

La Echinox, în atelier. Corespondenţă Marian Papahagi-Ion Pop. 1969-1981. Ediţie îngrijită şi cuvânt-înainte de Lucia Papahagi, prefaţă de Ion Pop, Bucureşti, Editura Muzeul Literaturii Române, 2015

Revista Echinox a fost, într-o vreme a dogmatismului Epocii de Aur, un spaţiu al libertăţii de gândire şi de creaţie, în care s-au conturat vocaţii şi s-au consolidat modele, în care s-au deschis orizonturi spirituale şi s-a configurat o anume disciplină interioară, alcătuită din lecturi şi fervori, din rigoare şi spirit ludic, din fermitate a opţiunilor şi exerciţiu al dialogului autentic. Echinox-ul a oferit şansa unei maturizări graduale, prin cultul valorilor autentice, într-o ambianţă stimulatoare, în care liberul schimb de idei se impunea ca privilegiu al unei esenţiale distincţii între valoare şi nonvaloare, între mistificare şi adevăr estetic.

Read more