BELIEFS, CUSTOMS, PRACTICES AND SYMBOLIC REPRESENTATIONS ON MIDSUMMER DAY AMONG THE ROMANIANS AND THE SLAVS

BELIEFS, CUSTOMS, PRACTICES AND SYMBOLIC REPRESENTATIONS ON MIDSUMMER DAY AMONG THE ROMANIANS AND THE SLAVS

CREDINŢE, OBICEIURI, PRACTICI ŞI REPREZENTĂRI SIMBOLICE ÎN TOIUL VERII PRINTRE ROMÂNI ŞI SLAVI

 

Abstract

This article aims at analyzing in a comparative perspective some beliefs related to Saint John’s of Summer day and some customs performed on this day in a transitory cultural area spanning Bulgaria, Romania, Serbia and Ukraine. The author tries to underline the connections between Romanian and Slavic cultures visible at different levels like beliefs, customs, images and symbolic representations. It is supposed that analyzed items belong to a common stock of beliefs and reflect a similar system of representations relevant for identity of each ethnic group with some lines of coherence as resulting from a presumable co-inhabitation.

Rezumat

Scopul acestui articol este de a analiza dintr-o perspectivă comparativă unele credinţe legate de Saint John’s of Summer day şi nişte obiceiuri care au loc în timpul acestei zile într-o zonă culturală tranzitorie dintre Bulgaria, România, Serbia şi Ukraina. Autorul doreşte să sublinieze legăturile dintre culturile româneşti şi cele slave vizibile la diferite nivele ca şi credinţe, obiceiuri, imagini şi reprezentări simbolice. Se presupune că elementele analizate aparţin unei serii de credinţe şi reflectă un sistem similar de reprezentaţii relevant pentru identitatea fiecărui grup etnic cu unele linii de coerenţă rezultând dintr-o probabilă coabitaţiune.

Key words: beliefs, customs, practices, Romanian and Slavic cultures

Cuvine cheiet: credinţe, obiceiuri, practici, culturi româneşti şi slave

Read more