TOWARDS A MORE FUNCTIONAL LITERACY TEACHING

TOWARDS A MORE FUNCTIONAL LITERACY TEACHING

SPRE O ÎNVĂŢARE LITERARĂ MAI FUNCŢIONALĂ

 

Abstract

This paper discusses the possibilities for inventive (orthographic) prepare students for writing formal written tasks in the Republic of Serbia. The starting point is that in teaching practice should intensify the use of combined oral and written exercises based on the communicative approach, because it can efficiently implement procedures correlated to the teaching of the mother tongue. The work is enriched with specific examples of exercises usable in Serbian language as mother tongue, which can serve as a starting point for the creation of methodological development and applications for teaching native languages in neighboring countries.

Rezumat

Această lucrare discută posibilitățile unor metode inventive (ortografic) de pregătire a studenţilor pentru temelor scrise din Republica Serbia. Punctul de început este acela că în învăţământ practica ar trebui să intensifice folosirea exerciţiilor orale şi a celor scrise bazate pe abordarea comunicaţională, deoarece aceasta poate implementa într-un mod eficient proceduri corelate ale învăţării limbii materne. Această lucrare este îmbogăţită cu exemple specifice de exerciţii aplicabile în limba sârbă drept limbă maternă, care pot servi drept punct de început pentru creaţia dezvoltării metodologice şi aplicaţii pentru predarea limbilor native în ţările vecine.

Key words: communicative approach, orthography, Serbian language, teaching practice, written assignments

Cuvinte cheie: abordare comunicaţională, ortografie, limba sârbă, practica învățământului, teme scrise

Read more