THE IDEA OF NATIONAL UNITY IN THE PERIODICAL “THE SCHOOL AND CHURCH” (1916 – 1918)

THE IDEA OF NATIONAL UNITY IN THE PERIODICAL “THE SCHOOL AND CHURCH” (1916 – 1918)

L’IDÉE DE L’UNITÉ NATIONALE DANS LA PUBLICATION PERIODIQUE ‹‹L’ÉGLISE ET L’ÉCOLE›› (1916-1918)

IDEEA UNITĂŢII NAŢIONALE, ÎN PERIODICUL „BISERICA ŞI ŞCOALA” (1916 – 1918)

 

Abstract

The periodical The Church and School of Arad appeared for the first time in the year 1877, on the 11th of February, having the assistance and blessing of the Arad Episcopacy. Its objective was to promote and cultivate the ideas and religious and moral principles, through Church and School, the two poles of the Romanism of Transylvania.

The two fundamental institutions, sustained the idea of national unity through faith, language and traditions. The fact that, the periodical was issued without interruption for 71 years, is explained by the wise and balanced idea of the ones who were in charge of the publication, animated by the idea of the national unity.

Résumé

Le journal ”l’Église et l’École” a apparu en 1877, le 11 Février, avec le soutien et la bénédiction de la diocèse d’Arad. Son objectif était la promotion de la culture, des idées religieuses et des principes morales par l’église et l’école, les deux pôles de la romanité en Transylvanie.

L’es deux institutions fondamentales ont maintenu l’idée de l’unité nationale dans la foi, la langue et les traditions. L’apparition de ce périodique sans interruption le long de 71 ans, est due à la vision équilibrée et sage de ceux qui étaient à l’avant-garde de la publication, inspirée par l’idée de l’unité nationale.

Rezumat

Periodicul arădean Biserica şi Şcoala a apărut pentru prima dată în anul 1877, la 11 februarie, având sprijinul şi binecuvântarea Episcopiei Aradului. Obiectivul acestuia era promovarea şi cultivarea ideilor şi principiilor religioase şi morale, prin Biserică şi Şcoală, cei doi poli ai românismului din Transilvania.

Cele două instituţii fundamentale, au menţinut ideea de unitate naţională prin credinţă, limbă şi tradiţii. Faptul că, periodicul a reuşit să reziste fără întrerupere timp de 71 de ani, se explică prin viziunea echilibrată şi înţeleaptă a celor ce se aflau în fruntea publicaţiei, însufleţiţi de ideea unităţii naţionale.

 

Key words: Church, School, bishop, Arad, Alba-Iulia, Great Union, Romanian

Mots clés: Église, École, évêque, Arad, Alba-Iulia, Unité nationale, roumain

Cuvinte cheie: Biserica, Şcoala, episcop, Arad, Alba-Iulia, Marea Unire, român

Read more