Viviana MILIVOIEVICI Albastru – Infinit, Editura David Press Print, Timişoara, 2017

Viviana MILIVOIEVICI

Albastru – Infinit, Editura David Press Print, Timişoara, 2017

Poezia ca destin

Poezia nu se poate explica, ci doar să-i trăim frumuseţea. Ea este un destin. O vocaţie de a crea, prin cuvânt, o nouă lume.

Poeziile din această carte, Albastru-Infinit, se citesc direct cu sufletul. Idei, idealuri cu înalte trăiri lirice poartă un nume nou, de excepţie, a tinerei generaţii poetice de azi: Viviana Milivoievici.

În poezie, nu drumul este frumos, ci „călătoria printre cuvinte”, pare a spune poeta Viviana Milivoievici. Frumuseţea imaginilor sale poetice se simte când „liniştea cântă în singurătate” sau „Ţinem în palme culorile apusului / şi ne-mbrăţişăm c-un val de stele” (Şoapte).

Read more