The Alternatives of Europe

The Alternatives of Europe
Alternativele Europei
Andrei MARGA
Rector of Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca
Speech delivered at the international seminar “Penser l’Europe”
The Romanian Academy, 14-15 October 2011, Bucharest

Abstract
The specialised investigations in the last century and a half have led us to the
comprehensive understanding of Europe as a culture that was set up and has developed being
nurtured by three major sources: Jerusalem, Athens and Rome, plus other numerous sources. The
triangle of the three cultural metropolitan cities in history, which have essentially given us the
religion and the vision upon the human fate, science and philosophy, law and civil dignity, remain
the most adequate metaphor to summarise the decisive sources of Europe. The destiny of Europe
cannot be thematised without examining these sources.
Europeans today live in captivity with the present, with a culture somehow amputated by the
lived dimension of the future.
For this reason, the future has to become again a priority objective in democratic societies,
and philosophy has the opportunity to develop a concept of rationality that includes science in an
integrative understanding, which clarifies its meaning, without preventing the success of scientific
action.
Such a reason may set Europe in motion again with everything that is specific to it.
Rezumat
Investigaţiile specializate din ultimul secol şi jumătate ne-au condus la înţelegerea
cuprinzătoare a Europei drept cultură care a fost creată şi dezvoltată pe baza a trei surse majore:
Ierusalim, Atena şi Roma, plus numeroase alte surse. Triada celor trei oraşe culturale
metropolitane din istorie, care ne-au dat esenţa religiei şi viziunea privind soarta omului, ştiinţa şi
filozofia, legea şi demnitatea civilă, rămân metafora adecvată pentru a rezuma sursele decisive ale
Europei. Destinul Europei nu poate fi tematizat fără examinarea acestor surse.
Europenii de astăzi trăiesc în captivitatea prezentului cu o cultură oarecum amputată de
dimensiunea trăită a viitorului.
De aceea viitorul trebuie să devină din nou un obiectiv prioritar în societăţile democratice,
iar filozofia are ocazia să dezvolte un concept de raţionalitate care include ştiinţa într-o înţelegere
integrativă, care îi clarifică sensul, fără a împiedica succesul acţiunii ştiinţifice.
O astfel de raţiune ar putea pune Europa în mişcare din nou, cu tot ce are specific.

 

Keywords: European culture, research, philosophy, values, European democracies, solutions
Cuvinte cheie: cultura europeană, cercetare, filozofie, valori, democraţii europene, soluţii


Citeste articolul