Rusu, Mina-Maria, Poetica sacrului, Colecţia Academica, Seria Litere, Editura Institutul European, Iaşi, 2005

Rusu, Mina-Maria, Poetica sacrului, Colecţia Academica, Seria Litere, Editura Institutul European, Iaşi, 2005
Cristina SAVA
Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureş
E-mail: cristinasava61yahoo.com

Mina-Maria Rusu este doctor în ştiinţe umaniste şi are ca domenii principale de interes poetica, estetica şi teologia. A publicat, între altele, Octavian Goga – Poezii, antologie şi comentarii de texte (1999), Competenţă şi performanţă la limba română şi Lumea şi marile ei legende (2002).
Poetica sacrului a autoarei Mina-Maria Rusu este prefaţată de academicianul Constantin Ciopraga şi editată la Iaşi, Colecţia Academica, Seria Litere, Editura Institutul European, 2005, 192 pagini.
Cartea este structurată în şapte capitole cu subcapitolele aferente, Prefaţă, Preliminarii, Bibliografie selectivă şi Indice de nume.
În Prefaţă la Poetica sacrului, Constantin Ciopraga apreciază că lucrarea răspunde clar exigenţelor în materie, autoarea bazându-se pe aprofundarea textelor literare fundamentale, care vizează parcurgerea fenomenului literar în actul transferului divinului în sacru. Poezia considerată catalizatorul relaţiei dintre iraţional şi raţional dă curs dezbaterilor preliminare despre puterea magică a cuvântului, despre metafora deschisă şi hierofanie, despre teza spengleriană a antagonismului dintre cultură şi civilizaţie, precum şi, a efectelor numinosului în fiinţa creaturii.

 

Citeste articolul