*THE CULTURE, PHILOSOPHY AND THE CONTEXTUAL INFLUENCES OVER THE POLITICAL IDENTITY

 

*THE CULTURE, PHILOSOPHY AND THE CONTEXTUAL INFLUENCES OVER THE POLITICAL IDENTITY

LA CULTURE, PHILOSOPHIE ET LES INFLUENCES CONTEXTUELLES SUR L’IDENTITE POLITIQUE

*CULTURA, FILOSOFIA ŞI INFLUENŢELE CONTEXTUALE ASUPRA IDENTITĂŢII POLITICE

Ioan-Daniel ALBU,

Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca, România

E-mail: danielalbu990@yahoo.com

Abstract

For numerous persons, the political identity is stabilized in time, but some changes of political positioning might appear. We must know for whom and in what conditions these changes of political options might appear. At the origin, the dominant position was the one of considering the partisan identification as being a very stable element, in spite of the contextual events, it representing a filter for the interpretation of the political philosophy, culture and information.

Résumé

Pour nombreuses personnes, l’identité politique se stabilise pendant le temps, mails ils peuvent apparaitre des changements de positionnements politiques. Il faut savoir pour quelles personnes et dans quelles conditions ces options politiques peuvent apparaitre. À l’origine, la position dominante a été celle de considérer l’identification partisane comme un élément très stable, malgré les évènements contextuels, en représentant un filtre pour l’interprétation de la philosophie, culture et information politique.

Rezumat

Pentru numeroase persoane, identitatea politică se stabilizează în decursul timpului, însă pot apărea şi schimbări de poziţionări politice. Trebuie să ştim la ce persoane şi în ce condiţii pot apărea aceste schimbări de opţiuni politice. La origine, poziţia dominantă a fost aceea de a considera identificarea partizană ca fiind un element foarte stabil, în ciuda evenimentelor contextuale, reprezentând un filtru pentru interpretarea filosofiei, culturii şi informaţiei politice.

Keywords: philosophy, culture, influences, political identity

Mot clés: philosophie, culture, influences, identité politique

Cuvinte cheie: filosofia, cultura, influenţe, identitate politică

 

Read more