THE SUBJUNCTIVE IN DIRECT OBJECT CLAUSES IN FRENCH AND ITALIAN‏

  THE SUBJUNCTIVE IN DIRECT OBJECT CLAUSES IN FRENCH AND ITALIAN‏ LE SUBJONCTIF DANS LES SUBORDONNÉES COMPLÉTIVES EN FRANÇAIS ET EN ITALIEN SUBJONCTIVUL ÎN SUBORDONATELE COMPLETIVE ÎN FRANCEZĂ ŞI ÎN ITALIANĂ Louis BEGIONI Universita degli Studi di Roma Tor Vergata CAER EA 854 Aix-Marseille Université E-mail : louis.begioni@gmail.com Abstract Our study aims at exploring subjunctive […]

Read More

SPACE AND TIME TRANSDISCIPLINARITY IN THE EMINESCU’S UNIVERSE – CREATION. PART I

  SPACE AND TIME TRANSDISCIPLINARITY IN THE EMINESCU’S UNIVERSE – CREATION. PART I TRANDISCIPLINARITÉ DE L’ESPACE ET DU TEMPS DANS L’UNIVERS – LA CRÉATION D’EMINESCU. PARTIE I TRANSDISCIPLINARITATEA SPAŢIULUI ŞI TIMPULUI ÎN UNIVERSUL – CREAŢIA EMINESCIANĂ. PARTEA I Sorin RIGA1, Dan RIGA1,2, Vasile MAN3 1 Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, www.aos.ro Splaiul Independenţei nr. […]

Read More

INSECT AND BIRD NOISE METAPHORIZATION. A CORPUS OF ITALIAN VERBS

  INSECT AND BIRD NOISE METAPHORIZATION. A CORPUS OF ITALIAN VERBS LA METAPHORISATION DES BRUITS DES INSECTES ET DES OISEAUX. UN CORPUS DE VERBES ITALIENS METAFORIZAREA ÎN ITALIANĂ A SUNETELOR PRODUSE DE INSECTE ŞI DE PĂSĂRI Sophie SAFFI CAER EA 854, AMU – Aix-Marseille Université Email : sophie.saffi@univ-amu.fr Abstract This paper presents a commented corpus of […]

Read More

NOTES ON THE VERBAL CATEGORY OF ASPECT IN THE CONSTRUCTION OF INDIRECT SPEECH

  NOTES ON THE VERBAL CATEGORY OF ASPECT IN THE CONSTRUCTION OF INDIRECT SPEECH OBSERVATIONS SUR LA CATEGORIE VERBALE DE L’ASPECT DANS LA CONSTRUCTION DU DISCOURS INDIRECT OBSERVAŢII ASUPRA CATEGORIEI VERBALE A ASPECTULUI ÎN CONSTRUCŢIA DISCURSULUI INDIRECT Lavinia SEICIUC Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România lavinia_seiciuc@yahoo.com Abstract Our paper analyzes the way verbal aspect is […]

Read More

SOURCES OF EUGENIO COSERIU’S TEXT LINGUISTICS

  SOURCES OF EUGENIO COSERIU’S TEXT LINGUISTICS SOURCES DE LA LINGUISTIQUE TEXTUELLE D’EUGENIO COSERIU SURSE ALE LINGVISTICII TEXTULUI LA EUGENIU COŞERIU Dorel FÎNARU Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România dorelfinaru@yahoo.com Abstract Our attempt aims at identifying the sources that have influenced the theories regarding text linguistics, a field in language studies that has Eugenio Coseriu […]

Read More

THE LINGUISTIC TIME ABSOLUTE CHRONOLOGY /VS/ RELATIVE CHRONOLOGY OR CENTRIC SYSTEM (TO) /VS/ ALLOCENTRIC SYSTEM (T1) IN CONTEMPORARY FRENCH

  THE LINGUISTIC TIME ABSOLUTE CHRONOLOGY /VS/ RELATIVE CHRONOLOGY OR CENTRIC SYSTEM (TO) /VS/ ALLOCENTRIC SYSTEM (T1) IN CONTEMPORARY FRENCH LE TEMPS LINGUISTIQUE CHRONOLOGIE ABSOLUE /VS/ CHRONOLOGIE RELATIVE OU SYSTEME CENTRIQUE (TO) /VS/ SYSTEME ALLOCENTRIQUE (T1) EN FRANÇAIS CONTEMPORAIN TIMPUL LINGVISTIC CRONOLOGIA ABSOLUTĂ /VS/ CRONOLOGIA RELATIVĂ SAU SISTEMUL CENTRIC (TO) /VS/ SISTEMUL ALLOCENTRIC (T1) ÎN […]

Read More

*THE CULTURE, PHILOSOPHY AND THE CONTEXTUAL INFLUENCES OVER THE POLITICAL IDENTITY

  *THE CULTURE, PHILOSOPHY AND THE CONTEXTUAL INFLUENCES OVER THE POLITICAL IDENTITY LA CULTURE, PHILOSOPHIE ET LES INFLUENCES CONTEXTUELLES SUR L’IDENTITE POLITIQUE *CULTURA, FILOSOFIA ŞI INFLUENŢELE CONTEXTUALE ASUPRA IDENTITĂŢII POLITICE Ioan-Daniel ALBU, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca, România E-mail: danielalbu990@yahoo.com Abstract For numerous persons, the political identity is stabilized in time, but some changes of […]

Read More

THE SUBTLE INFUSION OF EMINESCIAN POETRY IN HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU’S PROSE. THE NOVEL STRĂINA AND THE TURN BACK TO THE ROOTS

  THE SUBTLE INFUSION OF EMINESCIAN POETRY IN HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU’S PROSE. THE NOVEL STRĂINA AND THE TURN BACK TO THE ROOTS L’INFUSION SUBTILE DE LA POÉSIE EMINESCIENNE DANS LA PROSE DE HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU. LE ROMAN STRĂINA ET LE RETOUR AUX RACINES INFUZIA SUBTILĂ A POEZIEI EMINESCIENE ÎN PROZA HORTENSIEI PAPADAT-BENGESCU. ROMANUL STRĂINA ŞI ÎNTOARCEREA LA […]

Read More

ASPECTS REGARDING SPACE REPRESENTATION IN ANDREAS BIRKNER’S FICTION

  ASPECTS REGARDING SPACE REPRESENTATION IN ANDREAS BIRKNER’S FICTION ASPEKTE DER RAUMDARSTELLUNG IN DER PROSA ANDREAS BIKNERS ASPECTE ALE REPREZENTARII SPATIULUI IN PROZA LUI ANDREAS BIRKNER Maria SASS Universitatea „Lucian Blaga“ Sibiu, Abstract Andreas Birkner (1911-1998) is one of the five Romanian German-language authors which were publicly condemned in the Brașov writers’ process (1959). In […]

Read More

The problems of management of THE logistic and carriage PROCESSES IN the international environment

  The problems of management of THE logistic and carriage PROCESSES IN the international environment MANAGEMENT- UND LOGISTIKPROBLEME DES FÜHRUNGSPROZESSES IM INTERNATIONALEN BEREICH PROBLEMELE DE MANAGEMENT ALE LOGISTICII ŞI ALE PROCESULUI DE CONDUCERE ÎN MEDIUL INTERNAŢIONAL Mária POMFFYOVÁ Matej Bel University, Institute of Managerial Systems in Poprad, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad maria.pomffyova@umb.sk Abstract The management […]

Read More

GERMAN LANGUAGE IN THE ECONOMY OF SLOVAKIA

  GERMAN LANGUAGE IN THE ECONOMY OF SLOVAKIA DEUTSCH IN DER WIRTSCHAFT DER SLOWAKEI LIMBA GERMANĂ ÎN ECONOMIA SLOVACIEI Iveta KONTRÍKOVÁ Institut der Managersysteme in Poprad, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Matej-Bel-Universität in Banská Bystrica, Str. Francisciho, 058 01 Poprad E-mail: iveta.kontrikova@umb.sk Summary In the paper we pay attention to the situation in Slovakia from the point of view […]

Read More

PLURILINGUISM IN ROMANIA

PLURILINGUISM IN ROMANIA MEHRSPRACHIGKEIT IN RUMÄNIEN PLURILINGVISMUL ÎN ROMÂNIA Rodica Teodora BIRIŞ Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative E-mail: birisrodica@yahoo.com Abstract Members of various national minorities in Romania speak their mother tongue at home, and some go to schools teaching in their mother tongue, where they learn […]

Read More

GREEK-LATIN INFLUENCES ON THE GERMAN CULTURE

  GREEK-LATIN INFLUENCES ON THE GERMAN CULTURE GRIECHISCH-LATEINISCHE EINFLÜSSE IN DER DEUTSCHEN KULTUR INFLUENŢE GRECO-LATINE ÎN CULTURA GERMANĂ Alexandra Denisa IGNA Universitatea Oradea Str. Universitäţii Nr. 1 E-Mail: den_igna@yahoo.com Abstract The following article aims to underline the value of the Greek culture along the time and its influence on the German culture by means of […]

Read More

THE CULTURE OF THE GERMAN LANGUAGE IN SIBIU

  THE CULTURE OF THE GERMAN LANGUAGE IN SIBIU DEUTSCHE SPRACHKULTUR IN HERMANNSTADT CULTURA LIMBII GERMANE IN SIBIU Maria-Miruna CIOCOI-POP “Vasile Goldiş” Western University of Arad, Faculty for Humanities, Political and Administrative Sciences, 3, Unirii street, Arad miruna_ciocoipop@yahoo.com Abstract The following paper tries to pin down some of the essential facets of the German language […]

Read More

GRAHAM SWIFT’S POEM WAVES AND VIRGINIA WOOLF’S NOVEL THE WAVES

  GRAHAM SWIFT’S POEM WAVES AND VIRGINIA WOOLF’S NOVEL THE WAVES DAS GEDICHT “WELLEN” VON GRAHAM SWIFT UND VIRGINIA WOOLFS ROMAN “DIE WELLEN” POEZIA VALURI DE GRAHAM SWIFT ŞI ROMANUL VIRGINIEI WOOLF VALURILE Irina-Ana DROBOT Technical University of Civil Engineering Bucharest Department of Foreign Languages and Communication 124 Lacul Tei Blvd., sector 2, Bucureşti E-mail: […]

Read More

SERBIAN REALISTIC WRITERS

  SERBIAN REALISTIC WRITERS LES ECRIVAINS REALISTES SERBE SCRIITORI REALIŞTI SÂRBI Virginia POPOVIĆ, Universitatea din Novi Sad, Facultatea de Filosofie, Departamentul de Limba şi Literatura Română, virginiapopovic@yahoo.com Ivana JANJIĆ, Universitatea din Novi Sad, Facultatea de Filosofie, Departamentul de Limba şi Literatura Română, ivana_janjic@yahoo.com Summary It has not been written much about the Serbian Realism and […]

Read More

GENERATIONAL MEMORY IN ROMANIAN SOCIALIST REALISM PROSE IN VOJVODINA

  GENERATIONAL MEMORY IN ROMANIAN SOCIALIST REALISM PROSE IN VOJVODINA MÉMOIRE GÉNÉRATIONNELLE DANS LA PROZE ROUMAINE DE LA VOJVODINE DE LA PÉRIODE DU RÉALISME SOCIALISTE MEMORIE GENERAŢIONALĂ ÎN PROZA ROMÂNĂ DIN VOIVODINA DIN PERIOADA REALISMULUI SOCIALIST Mirjana ĆORKOVIĆ Faculty of Philology, University of Belgrade Studentski trg 3 11000 Beograd, Serbia corkovic.mirjana@gmail.com Abstract The aim of […]

Read More

THE MYTH OF THE FOREFATHER: URMUZ AND MILAN ĆURČIN

  THE MYTH OF THE FOREFATHER: URMUZ AND MILAN ĆURČIN LE MYTHE DU PRÉCURSEUR : URMUZ ET MILAN ĆURČIN MITUL PRECURSORULUI: URMUZ ŞI MILAN ĆURČIN Marija NENADIĆ Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, masha_nenadic@yahoo.com     Abstract The issue of the birth of artistic revolution, of literary avant-garde, in two peripheral countries, Romania and Serbia, will […]

Read More

LANGUAGE AND RELIGION IN THE ROMANIAN RELIGIOUS COMMUNITIES IN SERBIA

  LANGUAGE AND RELIGION IN THE ROMANIAN RELIGIOUS COMMUNITIES IN SERBIA LANGUE ET RELIGION DANS LES COMMUNAUTES CONFESSIONALLES ROUMAINES DE SERBIE LIMBĂ ŞI RELIGIE ÎN COMUNITĂŢILE CONFESIONALE ROMÂNEŞTI DIN SERBIA Mircea MĂRAN, Şcoala de Studii Înalte pentru Educatori „Mihailo Palov”, Omladinski trg 1, Vârşeţ, Serbia mirceam@live.com Aleksandra ĐURIĆ-MILOVANOVIĆ, Institutul de Balcanologie al Academiei Sârbe de […]

Read More

THEORETICAL CONSIDERATIONS AND OF ADMINISTRATIVE – LEGISLATIVE ORDER CONCERNING THE FRAME CREATED FOR THE DEPLOYMENT OF THE CULTURAL LIFE IN THE POSTBELIC VOJVODINE

  THEORETICAL CONSIDERATIONS AND OF ADMINISTRATIVE – LEGISLATIVE ORDER CONCERNING THE FRAME CREATED FOR THE DEPLOYMENT OF THE CULTURAL LIFE IN THE POSTBELIC VOJVODINE CONSIDERATIONS THEORIQUES ET D’ORDRE ADMINISTRATIF – LEGISLATIF  EN CE QUI CONCERNE LE ASPECT DU CREER DES CADRES POUR DÉROULEMENT DE LA VIE CULTURELLE EN L’APRÈS-GUERRE VOÏVODINE CONSIDERAŢII TEORETICE ŞI DE ORDIN ADMINISTRATIV-LEGISLATIV CU PRIVIRE LA CADRUL CREAT PENTRU DESFĂŞURAREA […]

Read More

TYPOLOGIES PROMOTED BY THE GENERATION OF THE ’60S. FROM „TWISTED” TO EXTREME QUEERNESS

  TYPOLOGIES PROMOTED BY THE GENERATION OF THE ’60S. FROM „TWISTED” TO EXTREME QUEERNESS LES TYPOLOGIES PROMUES PAR LA GENERATION ’60. DE LA „COCASSERIE” À L’ETRANGETE EXTREME TIPOLOGIILE PROMOVATE DE SAIZECISTI. DE LA „SUCEALA”, LA BIZARERIA EXTREMA Alexandra Oana SAFTA, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, str. 13 septembrie, nr. 13, sector 5, […]

Read More

TUDOR ARGHEZI’S “COLLABORATIVE”ARTICLES AND THEIR CONSEQUENCES

  TUDOR ARGHEZI’S “COLLABORATIVE”ARTICLES AND THEIR CONSEQUENCES PUBLICATION DE “COLLABORATIONNISTE” DE TUDOR ARGHEZI ET SES CONSÉQUENCES PUBLICISTICA DE „COLABORAŢIONIST” A LUI TUDOR ARGHEZI ŞI URMĂRILE EI Mirel ANGHEL Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti, Facultatea de Medicină, Disciplina Limbi Moderne, B-dul Eroilor Sanitari, nr. 8 mirel.anghel@yahoo.com Abstract The articles published by Tudor Arghgezi […]

Read More

COMUNICATION ISSUES AND CULTURAL LITERACY IN HEALTH CARE DELIVERY

  COMUNICATION ISSUES AND CULTURAL LITERACY IN HEALTH CARE DELIVERY PROBLEMES DE COMMUNICATION ET COMPETENCES CULTURELLES DANS LE DOMAINE DE LA SANTE ET DE L’OFFRE DES SERVICES MEDICAUX PROBLEME DE COMUNICARE SI COMPETENTE CULTURALE IN DOMENIUL SANATATII SI AL FURNIZARII SERVICIILOR MEDICALE Stăncuţa Ramona DIMA-LAZA Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, str. Unirii, nr. […]

Read More

SPELLING AND PRONUNCIATION ADAPTATION OF ENGLISH-ORIGIN NEOLOGISMS – LETTER F

  SPELLING AND PRONUNCIATION ADAPTATION OF ENGLISH-ORIGIN NEOLOGISMS – LETTER F L’ADAPTATION DES NÉOLOGISMES D’ORIGINE ANGLAISE À L’ORTHOGRAPHIE ET PRONONCIATION – LETTRE F ADAPTAREA NEOLOGISMELOR DE ORIGINE ENGLEZEASCĂ LA ORTOGRAFIE ŞI PRONUNŢARE – LITERA F Oana BADEA University of Medicine and Pharmacy, Craiova Petru Rareş Street, 2-4, Craiova, Romania e-mail: o_voiculescu@yahoo.com Iulia Cristina FRÎNCULESCU “Victor […]

Read More

EXPERIMENTAL HUSBANDRY IN THE MID SEVENTEENTH CENTURY

  EXPERIMENTAL HUSBANDRY IN THE MID SEVENTEENTH CENTURY CULTURE EXPERIMENTALE AU MILIEU DU XVIIE SIECLE CULTIVARE EXPERIMENTALĂ LA MIJLOCUL SECOLULUI AL XVII-LEA Oana MATEI Universitatea de Vest Timişoara Vasile Pârvan 4, Timişoara oanamatei@yahoo.com Abstract Husbandry, although having roots in several traditions, benefited from a new and revolutionary approach in the mid seventeenth century. Based on […]

Read More

ECOTOURISM DISCOURSE – BETWEEN TOURISM AND ENVIRONMENTAL DISCOURSE

  ECOTOURISM DISCOURSE – BETWEEN TOURISM AND ENVIRONMENTAL DISCOURSE LE DISCOURS DE L’ECOTOURISME – ENTRE TOURISME ET ENVIRONNEMENTAL DISCOURS DISCURSUL ECOTURISTIC – ÎNTRE DISCURSUL TURISTIC ŞI DE MEDIU Adriana TEODORESCU “Dimitrie Cantemir” Christian University, Constanţa ada_teodorescu@yahoo.com Abstract Ecotourism has developed as a fast growing sector within tourism industry, promoting concepts as conservation, sustainable travel, environmental […]

Read More

CULTURAL TRANSLATION AND RE-TRANSLATION IN THE WORK OF ELENA VĂCĂRESCU

  CULTURAL TRANSLATION AND RE-TRANSLATION IN THE WORK OF ELENA VĂCĂRESCU VERSION ET RÉTROVERSION DANS L’ŒUVRE D’ELENA VACARESCO VERSIUNE ŞI RETROVERSIUNE ÎN OPERA ELENEI VĂCĂRESCU Petre Gheorghe BÂRLEA Universitatea „Ovidius” Constanţa” gbarlea@ yahoo.fr Abstract The literary oeuvre of Elena Văcărescu, the descendent of the illustrious family of scholars and founders of modern Romanian language and […]

Read More

LANGUAGE VARIATION AND CHANGE IN THE SPEECH OF ADOLESCENTS

  LANGUAGE VARIATION AND CHANGE IN THE SPEECH OF ADOLESCENTS VARIATIONS ET CHANGEMENTS DANS LE LANGAGE DES ADOLESCENTS VARIAŢII ŞI SCHIMBĂRI LINGVISTICE ÎN LIMBAJUL ADOLESCENŢILOR Costin-Valentin OANCEA University of Bucharest Pitar Moş Street 7-13, sector 1 Bucharest E-mail: oancea_costin@yahoo.com Abstract The aim of this paper is to give an overview of the language of teenagers, […]

Read More

Al. Cistelecan, The Transylvanian women, Eikon Publishing House & Şcoala Ardeleană Publishing House, Cluj-Napoca, 2014, 215 p.

  Al. Cistelecan, The Transylvanian women, Eikon Publishing House & Şcoala Ardeleană Publishing House, Cluj-Napoca, 2014, 215 p. Al. Cistelecan, Les femmes transylvains, Maison d’Édition Eikon & Maison d’Édition Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2014, 215 p. Al. Cistelecan, Ardelencele, Editura Eikon & Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2014, 215 p. Cristina SAVA Ph.D. „Petru Maior” University of […]

Read More

Cornel Tatai-Baltă/Ioan Fărcaş – The Iconostasis of the “Saint Trinity” Greco-Catholic Cathedral from Blaj (XVIII century)

  Cornel Tatai-Baltă/Ioan Fărcaş – The Iconostasis of the “Saint Trinity” Greco-Catholic Cathedral from Blaj (XVIII century) Cornel Tatai-Baltă/Ioan Fărcaş – L’iconostase de la Cathédrale Greco-Catholique « Sainte Troisième » de Blaj (XVIIIème siècle) Cornel Tatai-Baltă/Ioan Fărcaş – Iconostasul Catedralei Greco-Catolice „Sfânta Treime” din Blaj (sec. XVIII) (Alba Iulia, Editura ALTIP, 2011, 236 p. + il.) [L’Iconostasi […]

Read More

Ramona-Maria Zvirid, The verbal expressive acts in the Romanian language, Bucharest, Bucharest University Publishing House, 2013

  Ramona-Maria Zvirid, The verbal expressive acts in the Romanian language, Bucharest, Bucharest University Publishing House, 2013 Ramona-Maria Zvirid, Les actes verbaux expressifs dans la langue roumaine, Bucarest, Maison d’édition de l’Université de Bucarest, 2013 Ramona-Maria Zvirid, Actele verbale expresive în limba română, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2013 Ioana-Rucsandra DASCĂLU Universitatea din Craiova, Facultatea […]

Read More