EXPERIMENTAL HUSBANDRY IN THE MID SEVENTEENTH CENTURY

 

EXPERIMENTAL HUSBANDRY IN THE MID SEVENTEENTH CENTURY

CULTURE EXPERIMENTALE AU MILIEU DU XVIIE SIECLE

CULTIVARE EXPERIMENTALĂ LA MIJLOCUL

SECOLULUI AL XVII-LEA

Oana MATEI

Universitatea de Vest Timişoara

Vasile Pârvan 4, Timişoara

oanamatei@yahoo.com

Abstract

Husbandry, although having roots in several traditions, benefited from a new and revolutionary approach in the mid seventeenth century. Based on a theory of matter advocating the idea in accordance to which the same matter is to be found in every body, members of the Hartlib Circle attributed to husbandry a double character: experimental and ameliorative. Although operational and non-speculative, one of the purposes associated with the new type of husbandry was to restore the prelapsarian position. The aim of this paper is to present how the new concept of husbandry embedded the quest for regaining the natural knowledge humans possessed prior to Fall.

Résumé

La culture, quoiqu’elle ait des racines dans de différentes traditions, a bénéficié d’une nouvelle approche au milieu du XVIIe siècle. Basée sur une théorie de la matière conformément à laquelle la même matière se retrouve dans chaque corps, les membres du cercle de Hartlib on associé à la culture un caractère double : expérimental et qui apporte des améliorations. Quoiqu’opérationnel et non-spéculatif, le nouveau type de culture se proposait, entre autres, restaurer la position prélapsarienne. Le but de ce texte est celui de présenter comment le nouveau concept de culture considère pouvoir engager l’initiative de regagner la connaissance naturelle que l’homme avait eu avant la Chute.

Rezumat

Cultivarea, deşi are rădăcini în diferite tradiţii, a beneficiat de o nouă abordare la mijlocul secolului al XVII-lea. Bazată pe o teorie a materiei în conformitate cu care aceeaşi materie se regăseşte în fiecare corp, membrii Cercului Hartlib au asociat cultivării un dublu caracter: experimental şi ameliorativ. Deşi operaţional şi non-speculativ, noul tip de cultivare îşi propunea, printre altele, să restaureze poziţia prelapsariană. Scopul acestei lucrări este acela de a prezenta cum noul concept de cultivare considera că poate angaja iniţiativa de a redobândi cunoaşterea naturală pe care omul a avut-o înainde de Cădere.

Key words: husbandry, cultivation, experimentation, amelioration, natural knowledge

Mots-clés : culture, expérimentation, amélioration, connaissance naturelle

Cuvinte cheie: cultivare, experimentare, ameliorare, cunoaştere naturală

Read more