SPELLING AND PRONUNCIATION ADAPTATION OF ENGLISH-ORIGIN NEOLOGISMS – LETTER F

 

SPELLING AND PRONUNCIATION ADAPTATION OF ENGLISH-ORIGIN NEOLOGISMS – LETTER F

L’ADAPTATION DES NÉOLOGISMES D’ORIGINE ANGLAISE À L’ORTHOGRAPHIE ET PRONONCIATION – LETTRE F

ADAPTAREA NEOLOGISMELOR DE ORIGINE ENGLEZEASCĂ LA ORTOGRAFIE ŞI PRONUNŢARE – LITERA F

Oana BADEA

University of Medicine and Pharmacy, Craiova

Petru Rareş Street, 2-4, Craiova, Romania

e-mail: o_voiculescu@yahoo.com

Iulia Cristina FRÎNCULESCU

“Victor Babeş” University of Medicine and Pharmacy, Timişoara

Eftimie Murgu Square, 2, Timişoara, Romania

e-mail: cristinafrinculescu@gmail.com

Abstract

Romanian is a language that has been continuously enriching its vocabulary with English-origin neologisms for the last twenty years. Some of these neologisms have been completely or partially adapted to the Romanian system of spelling and pronunciation, while others have preserved their original form. The present article proposes the analysis of a number of English-origin neologisms selected from MDN (2008) – The Great Dictionary of Neologisms and DEX (2012) – The Explicative Dictionary of the Romanian Language (letter F) as far as their adaptation regarding the pronunciation and spelling to the Romanian language system.

Résumé

La langue roumaine est une langue qui pendant les derniers vingt ans a enrichi continûment son vocabulaire par des néologismes d’origine anglaise. Quelques de ces néologismes ont été adaptés complétement ou partialement au système roumain d’orographie et prononciation, pendant que autres ont gardé leur forme originale. L’article présent propose l’analyse d’un numéro de néologismes d’origine anglaise sélectés de le GDN (2008) – le Grand Dictionnaire de Néologismes et le DEX (2012) – Dictionnaire Explicatif de la Langue Roumaine (lettre F) en ce qui concerne l’adaptation à la prononciation et orthographie dans le système de la langue roumaine.

Rezumat

Limba română este o limbă care în ultimii douăzeci de ani în continuu şi-a îmbogăţit vocabularul prin neologisme de origine englezească. Unele dintre aceste neologisme au fost adaptate complet sau parţial la sistemul românesc de ortografie şi pronunţie, în timp ce altele şi-au păstrat forma originală. Articolul prezent propune analiza unui număr de neologisme de origine englezească selectate din MDN (2008) – Marele Dicţionar de Neologisme şi DEX (2012) –Dicţionarul Explicativ al Limbii Române (litera F) în ceea ce priveşte adaptarea la pronunţarea şi ortografia în sistemul limbii române.

Key-words: neologism, adaptation, Romanian, spelling, pronunciation

Mots-clés: néologisme, adaptation, Roumain, orthographie, prononciation

Cuvinte cheie: neologism, adaptare, român, ortografie, pronunţie

Read more