INSECT AND BIRD NOISE METAPHORIZATION. A CORPUS OF ITALIAN VERBS

 

INSECT AND BIRD NOISE METAPHORIZATION.

A CORPUS OF ITALIAN VERBS

LA METAPHORISATION DES BRUITS DES INSECTES ET DES OISEAUX.

UN CORPUS DE VERBES ITALIENS

METAFORIZAREA ÎN ITALIANĂ A SUNETELOR PRODUSE DE INSECTE ŞI DE PĂSĂRI

Sophie SAFFI

CAER EA 854, AMU – Aix-Marseille Université

Email : sophie.saffi@univ-amu.fr

Abstract

This paper presents a commented corpus of the metaphorical uses of insect and bird noise verbs in Italian.

Résumé

Cet article présente un corpus commenté des emplois métaphoriques des verbes de cris et de bruits d’insectes et d’oiseaux en italien.

Rezumat

Acest articol cuprinde un corpus adnotat vizând întrebuinţările metaforice ale verbelor de manifestare sonoră proprie insectelor şi păsărilor, în inventarul lexical italian.

Key-words: Metaphorization, verb, animal noises, Italian.

Mots-clés : métaphorisation, verbe, bruits d’animaux, italien.

Cuvinte cheie: metaforizare, verb, sunete de animale, italiană.

 

Read more