GREEK-LATIN INFLUENCES ON THE GERMAN CULTURE

 

GREEK-LATIN INFLUENCES ON THE GERMAN CULTURE

GRIECHISCH-LATEINISCHE EINFLÜSSE IN DER DEUTSCHEN KULTUR

INFLUENŢE GRECO-LATINE ÎN CULTURA GERMANĂ

Alexandra Denisa IGNA

Universitatea Oradea

Str. Universitäţii Nr. 1

E-Mail: den_igna@yahoo.com

Abstract

The following article aims to underline the value of the Greek culture along the time and its influence on the German culture by means of personal observations, visits in different museums of the world, guides or books. There are presented different antique Greek influences on the German culture in the 18th century, on philosophy, art history, and literature. We allocate a special place to the Pergamonmuseum of Berlin, which shows again the interests of the Germans for the Greek culture. The contribution of the famous German archaeologist Heinrich Schliemann is mentioned together with some facts about his life and career, as presented in its autobiography: Ithaca, the Peloponnese, and Troy.

Zusammenfassung

Der vorliegende Artikel versucht anhand von eigenen Feststellungen, Museumsbesuchen, verschiedenen Reiseführern, Faltblättern oder Fachbüchern den Wert der griechischen Kultur während der Zeit und ihre Einflüsse auf die Deutsche Kultur aufzuzeigen. Es werden verschiedene antike griechisch-lateinische Einflüsse auf die Deutsche Kultur des 18. Jahrhunderts, Philosophie, Kunstgeschichte und Literatur dargestellt. Ein spezieller Platz wird dem Pergamonmuseum in Berlin zugewiesen, um das Interesse der Deutschen an der griechieschen Kultur nochmals beweisen zu können. Der Beitrag des berühmten deutschen Archäologen Heinrich Schliemann wird ebenfalls erwähnt, zusammen mit einigen Angaben zu seinem Leben und seiner Karriere, so wie sie in seinem autobiografischen Buch Ithaka, der Peloponnes und Troja präsentiert werden.

Rezumat

Prezentul articol îşi propune, ca pe baza unor constatări personale, vizite la diferite muzee din lume, ghiduri sau cărţi de specialitate, să demonstreze valoarea culturii greceşti de-a lungul timpului şi influenţele acesteia asupra culturii germane. Sunt prezentate influenţe antice greco-latine în cultura germană a secolului al XVIII-lea în filozofie, istoria artei şi literatură. Un loc aparte am alocat muzeului Pergamon din Berlin pentru a arăta încă o dată interesul germanilor pentru cultura greacă. Contribuţia faimosului arheolog Heinrich Schliemann este menţionată odată cu câteva date despre viaţa şi cariera acestuia, aşa cum au fost ele prezentate în cartea sa autobiografică, Pe urmele lui Homer.

Key words: influences, antiquity, culture, museum, genius.

Schlüsselwörter: Einflüsse, Antike, Kultur, Museum, Genie

Cuvinte cheie: influenţe, antichitate, cultură, muzeu, geniu.

 

Read more