PLURILINGUISM IN ROMANIA

PLURILINGUISM IN ROMANIA

MEHRSPRACHIGKEIT IN RUMÄNIEN

PLURILINGVISMUL ÎN ROMÂNIA

Rodica Teodora BIRIŞ

Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad,

Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative

E-mail: birisrodica@yahoo.com

Abstract

Members of various national minorities in Romania speak their mother tongue at home, and some go to schools teaching in their mother tongue, where they learn Romanian and other foreign languages such ​​as English, German, French, Italian, and Spanish. German is the second language in Romania after English and the language requested by students and taught in school. In this situation there are frequently encountered difficulties in translating from one language to another.

Zusammenfassung

Die Mitglieder verschiedener Minderheiten in Rumänien sprechen zu Hause ihre Muttersprache und einige besuchen Schulen mit Unterricht in ihrer Muttersprache, wo sie Rumänisch und Fremdsprachen lernen wie: Englisch, Deutsch, Franzäsisch, Italienisch, Spanisch.Die deutsche Sprache in Rumänien wird als die zweite Fremdsprache, nach der englischen Sprache betrachtet und wird in allen Schulen, die Fremdsprachen als Fach haben, unterrichtet. In letzter Zeit wollen immer mehrere Schüler und Studenten Deutsch lernen. Dabei kommen Schwierigkeiten beim Übersetzen aus der Muttersprache ins Deutsche vor und umgekehrt aus dem Deutschen ins Rumänische.

Rezumat

Membrii diferitelor minorităţi naţionale din România vorbesc acasă limba lor maternă, iar unii merg la şcoli cu predare în limba lor maternă, unde învaţă limba română şi limbi străine ca limba engleză, germană, franceză, italiană, spaniolă. Limba germană este în România pe locul doi după limba engleză, ca limbă solicitată de către elevi şi predată în şcoală. Şi în cazul studenţilor este tot aşa, pe primul loc în preferinţele lor este limba engleză, iar pe al doilea este limba germană. În aceste situaţii se întâlnesc frecvent dificultăţi la traducerea dintr-o limbă într-alta.

Keywords: national minority, language, language difficulties, translation

Schlüsselwörter: nationale Minderheiten, Muttersprache, Fremdsprache, Schwierigkeiten, Übersetzungen

Cuvinte cheie: minorităţi naţionale, limba maternă, limbă străină, dificultăţi, traduceri

 

Read more