The “Media” Invention of the Islam-Christianity Conflict in Lucas de Iranzo’s Chronicle

The “Media” Invention of the Islam-Christianity Conflict in Lucas de Iranzo’s Chronicle

La fabrique «médiatique» du conflit entre Islam et Chrétienté dans la Chronique de Lucas de Iranzo

Invenţia „mediatică” a conflictului dintre islam şi creştinism în Cronica lui Lucas de Iranzo

Michel JONIN

Aix-Marseille Université, CAER EA 854

micheljonin@yahoo.fr

 

Abstract

The chronicle by Lucas de Iranzo (Castile 15th century) allows us to study another dimension of the frontier war waged by Christianity against Islam: the war of discourses.

The media strategies used are aimed at reinforcing the sense of identity belonging and are indeed part and parcel of the effort and the culture of war. This identity marketing, which is a result of political actors, seems inseparable from the territorial control.

 

Rezumat

Cronica de Lucas de Iranzo (Castilia, secolul XV) ne permite să studiem o altă dimensiune a războiului de frontieră purtat de către creştinism împotriva islamului: războiul discursurilor.

Strategiile mediatice utilizate vizează consolidarea simţului de identitate şi apartenenţă şi fac parte, într-adevăr, din efortul şi cultura războiului. Acest marketing al identităţii, rezultat al actorilor politici, pare inseparabil de controlul teritorial.

 

Key words: Spanish frontier, 15th century, Lucas de Iranzo, study of discourse, identity.

Cuvinte cheie: frontiera spaniolă, secolul XV, Lucas de Iranzo, studiul discursului, identitate.

Citeste articolul