TRANSDISCIPLINARITATE ŞI EXCELENŢĂ INTERNAŢIONALĂ: REVISTA STUDII DE ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ, ARAD, ROMÂNIA

TRANSDISCIPLINARITATE ŞI EXCELENŢĂ INTERNAŢIONALĂ:

REVISTA STUDII DE ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ, ARAD, ROMÂNIA

 

Rezumat

Transdisciplinaritatea, construită din integrarea intra→multi→ inter-disci­plinarităţii asigură progresul general în trinomul ştiinţă – cultură – civilizaţie.

În tradiţia şi patrimoniul ardelean/transilvan s-au înscris cu litere de aur Oraşul ARAD (atestat în 1131), Şcoala ARDELEANĂ (sec. 18-19), Andrei ŞAGUNA (1809-1873), George BARIŢIU (1812-1893), Societatea ASTRA (1861), Vasile GOLDIŞ (1862-1934), Iuliu HAŢIEGANU (1885-1959) şi Constantin NOICA (1909-1987).

Academia Oamenilor de Ştiinţă din România – AOŞR (1935) – nivelul 2 din sistemul academic românesc demonstrează de 80 ani trans­disciplinaritatea ştiinţei ca for naţional.

Universitatea de Vest Vasile Goldiş – UVVG (1990) din Arad reali­zează de 25 de ani crezul profetic al patronului său spiritual – Prin noi înşine! (1910): educaţie continuă, excelenţă naţională şi dimensiune europeană. Revista UVVG – Arad: Studii de Ştiinţă şi Cultură (2005) realizată la standardele internaţionale a devenit o marcă de excelenţă a universităţii şi o referinţă culturală la nivel european.

AOŞR onorează acest context de valoare şi performanţă prin acor­darea a 2 (două) Diplome de Excelenţă şi a Medaliei de Aur pentru UVVG Arad (rector fondator şi preşedinte Prof. DrHC. Dr. Aurel ARDELEAN) şi pentru Revista Studii de Ştiinţă şi Cultură.

Cuvinte cheie: • transdisciplinaritate, progres, civilizaţie;

• tradiţie şi patrimoniu ardelean;

• Academia Oamenilor de Ştiinţă din România;

• Universitatea de Vest Vasile Goldiş din Arad;


 

Read more