Verb classes in english and romanian

Verb classes in english and romanian
Clasele de verbe în limba engleză şi în limba română

Mihaela LAZOVIĆ
Doctoral student at the Faculty of Philosophy
University of Novi Sad, Serbia
laz_13@yahoo.com

Abstract
Verbs can be classified according to different criteria. This paper aims to distinguish and define verb classes in English and Romanian. The analysis starts with one of the most influential semantic classifications of verbs into four types: activities, states, accomplishments and achievements. This classification is based on English verbs, but it can also represent a framework for distinguishing different verb classes in other languages, including Romanian. This paper also discusses the general semantic features according to which verbs can be classified into classes. One of the aims of this scientific research is to verify whether the mentioned verb classes can be identified in Romanian language as well.

Rezumat
Verbele pot fi clasificate în funcţie de criterii diverse. Această lucrare vizează diferenţierea şi definirea claselor de verbe din limbile engleză şi română. Analiza începe cu una din cele mai influente clasificări semantice ale verbelor în patru tipuri: activităţi, stări, realizări şi îndepliniri.
Această clasificare se bazează pe verbele engleze, dar poate reprezenta şi un cadru pentru diferenţierea claselor de verbe în alte limbi, inclusiv româna. Acest articol discută, de asemenea, trăsăturile semantice generale în funcţie de care verbele pot fi clasificate. Unul din scopurile acestei cercetări ştiinţifice este a verifica dacă clasele de verbe menţionate pot fi identificate şi în limba română.

Key words: activities, states, accomplishments, achievements
Cuvinte cheie: activităţi, stări, împliniri, înfăptuiri

Citeste articolul