WRITER IDENTITY IN ACADEMIC WRITING

WRITER IDENTITY IN ACADEMIC WRITING

IDENTITATEA AUTORULUI ÎN LUCRĂRI ACADEMICE

Mihnea Voicu SIMĂNDAN, BA, MA, CELTA

Teacher Supervisor, Ladprao Bilingual School

Bangkok, Thailand, mihnea_voicu@yahoo.com

Abstract

Scrierile academice sunt in mod tradiŃional considerate a fi impersonale, cu un discurs in

care personalitatea autorului nu este dezvăluită cititorului. Cu toate acestea, cercetări recente

sugerează că există loc pentru a negocia identitatea autorului in scrierile academice, iar astfel,

acest gen scriitoricesc nu trebuie despuiat de identitatea autorului. In acestă lucrare voi explora

noŃiunea de identitate a autorului intr-un articol academic, analizand folosirea pronumelui

personal (la persoan inati, singular si plural).

Argumentul meu principal este acela că scriitorii sunt constienŃi de identitateta autorului si

folosesc in mod eficient acest concept pentru a-si face mesajul mai bine inŃeles. Pentru a demonstra

acest argument, am aplicat un sablon al identităŃii autorului unui articol despre predarea limbii

engleze („Social Identity, Investment, and Language Learning” de Bonny Norton Peirce) publicat

in „esol Quarterly” (1995) si mi-am concentrat studiul asupra modalitaŃlor prin care identitatea

autorului este dezvăuităprin folosirea pronumelui personal.

In final, am discutat implicaŃile rezultatelor obŃnute, concluzionand cădin cele 54 de

variante ale pronumelui personal (la persoan inati, singular si plural) folosite in articolul analizat,

20 (37%) cad in categoria „Eu> ca originator”. In categoria „Eu> ca cercetăor” există18

(33%) variante ale pronumelui personal (la persoan inati, singular si plural). Aceasta inseamnăcăidentitatea autorului articolului studiat este foarte puternică dar in acelasi timp este bazatăpe o

cercetare stiinŃficăminuŃoasă

Cand articolul analizat a fost publicat in anul 1995, problema identităŃi sociale in contextul

achiziŃonăii unei limbi străne nu a fost dezbăutăde mulŃ lingvisti. La scrierea articolului, 

autoarea a fost nevoită să folosească de nenumarate ori pronumele personal (la persoan inati,

singular si plural). Acest lucru este datorat faptului că, in articolul ei, autoarea a prezentat

concepte inedite, bazate pe rezultatele cercetării intreprinse in domeiul achiziŃionării unei limbi

străine.

Cuvinte cheie

: lingvistică,identitatea autorului, pronume personal

Citeste articolul