Anglicisms Used in Advertising

Anglicisms Used in Advertising
Anglicisme în limbajul publicitar
Anglizismen in der Werbesprache
Rodica BIRIŞ
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş“ din Arad
Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative
E-mail: birisrodica@yahoo.com

Abstract
In recent years a large number of English words have entered the German language in all areas of activity. In time, these become customary and integrate in the linguistic corpus, some assuming the grammatical forms of the German language, others being borrowed and used in their pure form without alterations.
In this paper we will refer to colloquial language used in advertising and we will analyze to what extent Anglicisms penetrate the language used in advertising and how these are integrated in the German language. The situations and examples analyzed in this article are taken from German television and from the Internet.

Rezumat
În ultimii ani, în limba germană au pătruns în toate mediile tot mai multe cuvinte din limba engleză. Cu timpul, acestea au devenit uzuale şi s-au integrat în corpusul lingvistic, unele preluând
formele gramaticale ale limbii germane, altele fiind împrumutate şi folosite aşa, în forma lor “pură” fără a suferi modificări.
În acest articol ne vom referi la limbajul cotidian din publicitate şi vom analiza în ce măsură pătrund anglicismele în limbajul publicitar şi cum sunt ele integrate in limba germană.
Situaţiile şi exemplele analizate în aceasta lucrare sunt preluate atât de la posturile de televiziune germană, cât şi de pe internet.

Keywords: Anglicisms, German language, English language, colloquial language, advertising, German television, Internet
Cuvinte cheie: anglicism, limba germană, limba engleză, limbaj uzual, publicitate, televiziune germana, internet

Citeste articolul