German Language – Native Doctors versus Non-Native Patients

German Language – Native Doctors versus Non-Native Patients
Limba germană – medici nativi versus pacienţi non-nativi
Narcisa Ţirban, Jörg C. Schwarz
Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad
E-mail: narcisa_tirban@yahoo.com

Abstract
This paper will underline the cultural problems of native German doctors and non-native German patients and also the communication-gap. Similarly on the other hand this paper tries to explain and pronounce the intercultural communication problems and the interaction between doctors and patients during medical care. To sum up I intend to examine communication patterns of Native German doctors with Non-Native patients.

Rezumat
În această lucrare se vor sublinia problemele de ordin cultural ale medicilor germani nativi şi pacienţii non – nativi germani şi de asemenea lipsa comunicării dintre aceştia. În mod similar pe de altă parte, această lucrare încearcă să explice şi să sublinieze problemele de comunicare interculturală şi a interacţiunii dintre medici şi pacienţi în timpul de îngrijire medicală.
Pentru a rezuma, intenţionez să examinez modele de comunicare a medicilor germani nativi cu pacienţii non-nativi.

Key words: german, doctors, patients, communication-gap, integration
Cuvinte cheie: limba germană, medici, pacienţi, lipsa comunicării , integrare