Cezar Corneliu Manda, Elemente de Ştiinţa Administraţiei

Cezar Corneliu Manda, Elemente de Ştiinţa Administraţiei, Curs universitar, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, 323 pagini

Cristina Elena NICOLESCU

Facultatea de Administraţie Publică

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Autorul lect.univ.dr. Cezar Corneliu Manda, cadru didactic universitar al Facultăţii de Administraţie Publică din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, doctor în ştiinţe juridice, suscită interesul specialiştilor în domeniul juridic şi administrativ, practicieni şi teoreticieni, oferind volumul intitulat Elemente de ştiinţa administraţiei, o lucrare care, mai mult decât interesantă, oferă un real suport în înţelegerea şi aprofundarea a ceea ce numim „viaţa administrativă”.

Bogată experienţă pe care lect.univ.dr. Cezar Corneliu Manda o deţine atât ca specialist în ştiinţe administrative şi juridice, cât şi ca practician în cadrul autorităţilor administraţiei publice româneşti, se reflectă prin intermediul ideilor valoroase reflectate de această lucrare, conferind un real suport pedagogic, atât sub aspectul problemelor discutate, cât şi al actualităţii acestora.

Având ca punct de referinţă necesitatea dezvoltării unui sistem de administraţie publică sustenabilă, capabilă să gestioneze provocările datorate transformărilor din mediul sociopolitic şi economic românesc, autorul propune studierea noţiunilor şi conceptelor fundamentale ale ştiinţei administraţiei, în considerarea ca element de referinţă al cercetării administrative, a „faptului administrativ”.

Read more