Iuliu HAŢIEGANU (Editor), Conferinţe de medicină aplicată la educaţie fizică şi sport, Editura Cartea Românească

Iuliu HAŢIEGANU (Editor),

Conferinţe de medicină aplicată la educaţie fizică şi sport, Editura Cartea Românească, Cluj, 1938,

Ediţie aniversară la 75 ani, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2013

Dan RIGA, Sorin RIGA

Membri titulari ai Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România

D_S_Riga@yahoo.com

1. Ediţie anastatică 75 ani – 2013

O remarcabilă iniţiativă ştiinţifică, medicală şi culturală a fost realizată în luna mai 2013 de Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu din Cluj-Napoca, în colaborare cu bine-cunoscuta editură EIKON, în prestigioasa Colecţie Cărţi care au fost (Ediţii anastatice).

Actul de ştiinţă şi cultură este reprezentat de retipărirea aniversară (2013) la 75 de ani de la apariţie a Conferinţelor de medicină aplicată la educaţie fizică şi sport – Cursul de Medicină Sportivă care a văzut lumina tiparului în 1938, la editura Cartea Românească din Cluj.

Ediţia anastatică 2013 o datorăm iniţiativei, profesionalismului şi spiritului organizatoric al Prof. Dr. Traian Bocu – vicepreşedintele Societăţii Medicale Române de Educaţie Fizică şi Sport, editorul şef al Revistei internaţionale Palestrica Mileniului III – Civilizaţie şi Sport, şeful Disciplinei de Educaţie Fizică şi Sport la Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu din Cluj-Napoca.

Read more