CORNEL TATAI-BALTĂ, Caleidoscop artistic, EDITURA ALTIP, Alba Iulia, 2013, 199 p.

CORNEL TATAI-BALTĂ, Artistic Kaleidoscope, ALTIP Editing House, Alba
Iulia, 2013, 199 p.

CORNEL TATAI-BALTĂ, Caleidoscop artistic, EDITURA ALTIP, Alba Iulia,
2013, 199 p.

 

Abstract
Cornel Tatai-Baltă´s Artistic Kaleidoscope proves the utmost willingness of the people of Blaj to respect art in all its forms by keeping it alive, without ever forgetting to maintain the personality of the city and its people. The book also represents a voyage through the evolution of art in Transilvania, able to morph various influences but to also preserve its individuality.

Rezumat
Caleidoscopul Artistic al lui Cornel Tatai-Baltă demonstrează efortul suprem al oamenilor din Blaj de a respecta arta în toate formele sale prin menţinerea ei în viaţă, fără a uita o clipă să păstreze personalitatea oraşului şi a locuitorilor acestuia. Cartea de asemenea reprezintă o călătorie prin evoluţia artei în Transilvania, capabilă de a adapta diverse influenţe dar în acelaşi timp să îşi păstreze individualitatea.

Keywords: engraving, woodcut, Transylvania, typography, art.

Cuvinte cheie:gravură, sculptură, Transilvania, tipografie, artă.

Read more