Virgiliu Bradin, Iancu Bârneanu (1914-1996) – aspiraţie şi destin, Editura Promun, 2016, 476 p.

Virgiliu Bradin, Iancu Bârneanu (1914-1996) – aspiraţie şi destin, Editura
Promun, 2016, 476 p.

 

Amplul volum al lui Virgiliu Bradin, Iancu Bârneanu (1914-1996) – aspiraţie şi destin (cu o prefaţă de conf. univ. dr. Dumitru Vlăduţ, Arad, Editura Promun, Colecţia Restituiri, 2016, 476 pagini) este o carte cu informaţii multe şi foarte valoroasă. Subintitulată contribuţie monografică, cartea este o restituire literară, având ca obiect activitatea literară a profesorului şi scriitorului severinean Iancu Bârneanu, ale cărui cărţi, cu o excepţie, n-au putut vedea lumina tiparului datorită vremurilor potrivnice. După moartea autorului, sub directa îngrijire a fiului acestuia, profesorul Gheorghe Bârneanu şi cu sprijinul lui Virgiliu Bradin, în calitate de redactor de carte, s-au tipărit la Editura Promun din Arad următoarele volume: Vârtopul – roman (2013), Răscruce de hotar – amintiri, povestiri (2014), Ochii diavolului – nuvele (2014), Blestemul – roman (2015), Biografie lirică – poezii (2016). În timpul vieţii, la Fundaţia Cultural Regală Principele Carol din Craiova, i-a apărut prima carte, intitulată Amintiri (1935).

Read more