Revista ,,LOGOS”, la primii săi paşi

Revista ,,LOGOS”, la primii săi paşi

The journal “LOGOS”, at its first steps

 

Abstract
In recent times, a new publication has enriched the cultural heritage of the Romanians from Serbia. The publication in question is ,,Logos” –A Journal of Philology, Language, Literature and Folklore, edited by the Society of Romanian language in Vojvodina, Republic of Serbia, in partnership with ,,Vasile Goldiş” Western University of Arad, Romania.The aim of this paper is to provide some considerations related to the inaugural number of the mentioned publication.

Rezumat
De curând, patrimoniul cultural românesc din Serbia s-a îmbogăţit cu o nouă apariţie editorială. Este vorba de „Logos” – Revistă de filologie, Limbă, Literatură şi Folclor – editată de Societatea de Limba Română din Voivodina, Republica Serbia, în parteneriat cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, România.În cele ce urmează vom expune câteva opinii referitoare la ţinuta numărului inaugural al publicaţiei amintite.

Keywords: engraving, woodcut, Transylvania, typography, art.

Cuvinte cheie: gravură, sculptură, Transilvania, tipografie, artă.

Read more