I TRANSLATIONS-TRANSLATION STUDIES/TRADUCTIONS-ÉTUDES DES TRADUCTIONS/TRADUCERI-TRADUCTOLOGIE

I. TRANSLATIONS-TRANSLATION STUDIES/TRADUCTIONS-ÉTUDES DES TRADUCTIONS/TRADUCERI-TRADUCTOLOGIE

Coordinator/Coordinateur/Coordonator:

 

Vanda STAN 7

TRANSLATION vs INTERPRETING

TRADUCERE vs INTERPRETARIAT

 

Vanda STAN 11

T/I, a job unlike others – an educator’s perspective

T/I, o ocupaţie diferită de altele – perspectiva unui educator

 

Maria Augusta SZASZ, Maria Cristina OLT 19

Interpreting for… Romania the current challenges of the interpreting profession

Interpretariatul pentru… România provocările curente ale profesiei de interpret

 

Corina Georgeta ABRAHAM-BARNA 25

Official resources for terminology as a factor for the translation quality assessment

Resurse oficiale pentru terminologie ca un factor pentru controlul calităţii traducerilor

 

Corina Georgeta ABRAHAM-BARNA, Tiberiu ABRAHAM-BARNA 33

Current trends in the translation market

Tendinţele actuale de pe piaţa traducerilor

 

Laura-Rebeca STIEGELBAUER, Narcisa SCHWARZ, Diana-Bianca HUSAR 45

Three translation model approaches

Trei modele de abordare a unei traduceri

 

Narcisa SCHWARZ, Laura-Rebeca STIEGELBAUER, Diana-Bianca HUSAR 51

Translation problems and difficulties in applied translation processes

Probleme şi dificultăţi în procesul de traducere

Stăncuţa Ramona DIMA-LAZA 59

Learning a foreign language. English as a lingua franca

Apprendre une langue étrangère. L’anglais comme langue internationale

Învăţarea unei limbi străine. Limba engleză ca şi lingua franca

Florina TUDUCE 65

Audio-visual aids in lower secondary school-translation vs. interpretation

Mijloace audio-vizuale auxiliare în şcoala secundară-traducere vs. interpretare

Raluca Anca Pantin COZMA 71

Language and machines: the human factor whereto?

Language and machines: factorul uman încotro?