Early Translations of Graham Greene: Communist Censorship and Translation Policies

 

Early Translations of Graham Greene: Communist Censorship and Translation Policies

Les premières traductions de Graham Greene. La censure communiste et la politique concernant les traductions

Primele traduceri din Graham Greene. Cenzura comunistă şi politica privind traducerile

Gianina Daniela Sabău

Universitatea de Vest Vasile Goldis,

B–dul Revoluţiei, nr. 81, Arad, România

E-mail: gianinapopovici2007@yahoo.com

Abstract:

The purpose of this article is to provide an outlook on the reception of Graham Greene’s novels in our country during the communist period through the translations of Petre Solomon and Anton Lupan. The author’s novels translated in our country are discussed in the communist socio-cultural context which on the one hand facilitated the translation of impressive number of novels by Graham Greene but on the other hand it maintained a selective attitude towards his work. We consider Petre Solomon and Radu Lupan’s attempts to give a complex and comprehensive critical evaluation of Greene’s work seeks to restore Graham Greene’s image from that of an agile storyteller to that of a revolutionary writer who probes into the depths of human nature.

Résumé:

Le but de cet article est d’offrir une perspective critique sur la réception de l’auteur anglais Graham Greene en Roumanie pendant la période communiste, ce qui a été possible grâce aux traductions faites par les critiques Petre Solomon et Anton Lupan. Les romans de l’auteur traduits dans notre pays ont été discutés dans le contexte socio- culturel du Communisme qui d’un coté a facilité la traduction d’un grand nombre de romans de l’auteur et de l’autre a maintenu une attitude sélective envers son œuvre. Nous apprécions la critique des traducteurs Petre Solomon şi Radu Lupan comme étant la plus en mesure à reconstruire l’image de l’auteur britannique de celle de narrateur agile vers celle d’ écrivain complexe capable de sonder les profondeurs de l’être humain.

Rezumat:

Scopul acestui articol este de a oferi o privire asupra receptării lui Graham Greene în ţara noastră în perioada comunistă care a avut loc datorită traducerilor angliştilor Petre Solomon and Anton Lupan. Romanele autorului traduse la noi în ţară sunt discutate în contextul socio-cultural al comunismului care pe de o parte a facilitat traducerea unui număr impresionant de romane ale autorului iar pe de altă parte a menţinut o atitudine selectivă faţă de opera scriitorului. Considerăm încercările traducătorilor Petre Solomon şi Radu Lupan de a oferi o perspectivă critică complexă asupra operei autorului ca fiind capabilă să reconstruiască imaginea autorului de la cea de povestitor abil la cea a unui scriitor complex capabil să sondeze adâncurile fiinţei umane.

Key words: translations, Graham Greene’s reception in Romania, communist censorship, translation policy, Petre Solomon, Anton Lupan, criticism

Mots clefs: traductions, réception de Graham Greene en Roumanie, censure communiste, politique des traductions, Petre Solomon, Anton Lupan, critique littéraire

Cuvinte cheie: traduceri, receptarea lui Graham Greene în România, cenzura comunistă, politica traducerilor, Petre Solomon, Anton Lupan, critică literară

Citeste articolul