The Expression of the Future in the Neapolitan Dialect

  The Expression of the Future in the Neapolitan Dialect L’expression du futur en napolitain Expresia viitorului în dialectul napoletan Ahlem GUIGA, CAER EA 854 Université Aix-Marseille AMU, E-mail: ahlemguiga@gmail.com Anca-Elena DANCIU, CAER EA 854 Université Aix-Marseille AMU E-mail: ancadanciu2007@yahoo.com Abstract: In this article, we would like to study the expression of the future in […]

Read More

The Evolutions of Contemporary French: Written Code – Oral Code Interactions

  The Evolutions of Contemporary French: Written Code – Oral Code Interactions Les évolutions du français contemporains : interactions entre code oral et code écrit Evoluţiile limbii franceze contemporane: interacţiuni între codul oral şi codul scris Louis BEGIONI CAER EA 854, Aix-Marseille Université begionilo@voila.fr Abstract This study presents some reflections on the relationship between written French and spoken French, trying to highlight the […]

Read More

Translation, Interpretation, Transliteration. Some Didactical Strategies in the First Half of the Romanian 19th Century, in their Relation with the French Language, and Some More Current Proposals

  Translation, Interpretation, Transliteration. Some Didactical Strategies in the First Half of the Romanian 19th Century, in their Relation with the French Language, and Some More Current Proposals Traduction, interprétation, translittération. Quelques stratégies didactiques dans la première moitié du XIXe siècle roumain, en relation avec la langue française, et quelques propositions plus actuelles Traducere, tălmăcire, […]

Read More

Some Difficulties in Translating Gustave Guillaume’s Metalanguage into Italian

  Some Difficulties in Translating Gustave Guillaume’s Metalanguage into Italian Quelques difficultés de traduction du métalangage de Gustave Guillaume en italien Câteva dificultăţi de traducere a metalimbajului lui Gustave Guillaume în italiană Sophie SAFFI[1], CAER EA 854, Aix-Marseille Univ., E-mail: sophie.saffi@univ-amu.fr Abstract: The purpose of the present article is to highlight some differences between traductology […]

Read More

Gustave Guillaume in Romanian: Translation Problems

  Gustave Guillaume in Romanian: Translation Problems Gustave Guillaume en roumain: quelques problèmes de traduction Gustave Guillaume în limba română: probleme de traducere Romana TIMOC-BARDY Aix Marseille Université – France Département de Roumain, CAER EA 854 E-mail: romana_bardy@yahoo.fr Abstract Fifty years after Gustave Guillaume’s death (1960), the translation into Romanian of his works is still […]

Read More

The Gloss and Textual Expansion as Translation Strategies. A Particular Case of French Translation: Marin Sorescu’s La lilieci

  The Gloss and Textual Expansion as Translation Strategies. A Particular Case of French Translation: Marin Sorescu’s La lilieci La glose et l’extension textuelle comme stratégies de traduction. Un cas particulier de traduction en français: Marin Sorescu, La lilieci Glosele şi extensiunile textuale ca strategii de traducere. Un caz particular de traducere în franceză: Marin Sorescu, […]

Read More

A Comparative Study of Legal Terminologies in French and Romanian. The Translation of International Contract Law Terminologies

A Comparative Study of Legal Terminologies in French and Romanian. The Translation of International Contract Law Terminologies Études comparative de la terminologie juridique en francais e ten roumain. Traduction des termes du droit des contrats de commerce international Terminologia juridică în franceză şi română – Studiu comparativ. Ttraducerea termenilor dreptului de contracte de comerţ internaţional […]

Read More

Slovakia’s Road to Multilingualism

  Slovakia’s Road to Multilingualism La voie de la slovakie vers le plurilinguisme Drumul slovaciei spre plurilingvism Iveta Kontríková Institut der Managersysteme mit Sitz in Poprad, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Matej Bel-Universität in Banská Bystrica Francisciho 910/8, Poprad, Slowakei iveta.kontrikova@umb.sk Abstract The article pays attention to the necessity of foreign languages in an economic practice. It also […]

Read More

The Universality of Tudor Arghezi’s Work: Translating the Renewed Language of Poetry

  The Universality of Tudor Arghezi’s Work: Translating the Renewed Language of Poetry L’universalité de l’oeuvre de Tudor Arghezi: le renouvèlement de l’expression poétique et la réflexion de celle-ci dans les traductions Universalitatea operei argheziene: înnoirea expresiei poetice şi reflectarea ei în traduceri Mirel ANGHEL Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti, Facultatea de […]

Read More

The Diary of an European: Titu Maiorescu. Multilinguisme and Translation

  The Diary of an European: Titu Maiorescu. Multilinguisme and Translation Le journal d’un européen: Titu Maiorescu, multilinguisme et traduction Jurnalul unui european: Titu Maiorescu. Multilingvism şi traducere Bogdan Mihai DASCĂLU Academia Română. Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” Bucureşti, Calea 13 Septembrie, nr. 13 E-mail: bmdascalu@yahoo.com Abstract This article presents a part […]

Read More

Transcultural Aspects in the Translation Process

  Transcultural Aspects in the Translation Process Des aspects de la transculturalité dans le processus de traduction Aspecte ale transculturalităţii în procesul de traducere Virginia Popović Universitatea din Novi Sad, Serbia, Facultatea de Filosofie, Departamentul de Românistică, virginiapopovic@yahoo.com Abstract This work deals with the translations of the well known Romanian literary works into Serbian language, […]

Read More

Difficulties and Performance in Translating Poetry

Difficulties and Performance in Translating Poetry Difficultés et performances dans la traduction poétique Dificultăţi şi performanţe în traducerea poeziei Crişu DASCĂLU Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” al Academiei Române, Filiala Timişoara E-mail: dascalucrisu@yahoo.com Abstract The translation of poetry is not a mere semantic transfer from one language to another because the poetic text is […]

Read More

German. Translations in Different Domains

  German. Translations in Different Domains L’allemand. Traductions dans differents domaines Germana. Traduceri în diferite domenii Rodica Teodora Biriş Universitatea de Vest „Vasile Goldiş“ Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative birisrodica@zahoo.com Abstract This paper underlines the importance of German as a foreign language and its translation processes in different fields. There are different types […]

Read More

Early Translations of Graham Greene: Communist Censorship and Translation Policies

  Early Translations of Graham Greene: Communist Censorship and Translation Policies Les premières traductions de Graham Greene. La censure communiste et la politique concernant les traductions Primele traduceri din Graham Greene. Cenzura comunistă şi politica privind traducerile Gianina Daniela Sabău Universitatea de Vest Vasile Goldis, B–dul Revoluţiei, nr. 81, Arad, România E-mail: gianinapopovici2007@yahoo.com Abstract: The […]

Read More

Untranslatability in the Russian Poetry. The Palindrome

  Untranslatability in the Russian Poetry. The Palindrome L’intraductibilité dans la poésie russe. Le palindrome Intraductibilitatea în lirica rusă. Palindromul Ana-Camelia Dinu Universitatea din Bucureşti, cameliabadea@yahoo.com Abstract Within the combinatory poetry, the palindrome reactivates the debates regarding the pertinence of the interpretative theories of translation. In the Russian literature the palindrome has been known ever […]

Read More

Translating the Chromonyms in the Bible: Lexical Adventure in Time and Space

Translating the Chromonyms in the Bible: Lexical Adventure in Time and Space Traduire les chromonymes dans la Bible: aventure lexicale dans le temps et l’espace Traducerea cromonimelor în Biblie: aventură lexicală în timp şi spaţiu Silvia Nicoleta Baltă Université «Alexandru Ioan Cuza », Iaşi silvia_balta@yahoo.com Abstract The paper attempts to investigate some aspects involved in the […]

Read More

Speranţa Milancovici, De la Benjamin Fundoianu la Benjamin Fondane

Speranţa Milancovici, De la Benjamin Fundoianu la Benjamin Fondane, ”Vasile Goldiş” University Press Arad, 2011, ISBN 978-973-664-500-6, 335 p. Simona Constantinovici Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de Vest din Timişoara e-mail: simonadiana@hotmail.com Benjamin Fundoianu suscită interes, în rândul comentatorilor, prin tripla sa apartenenţă: de origine evreu, el se formează în şcolile româneşti şi […]

Read More