Slovakia’s Road to Multilingualism

 

Slovakia’s Road to Multilingualism

La voie de la slovakie vers le plurilinguisme

Drumul slovaciei spre plurilingvism

Iveta Kontríková

Institut der Managersysteme mit Sitz in Poprad, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

Matej Bel-Universität in Banská Bystrica

Francisciho 910/8, Poprad, Slowakei

iveta.kontrikova@umb.sk

Abstract

The article pays attention to the necessity of foreign languages in an economic practice. It also describes the situation in teaching foreign languages throughout all the levels of education – starting from nursery schools up to universities in Slovakia, and in particular in the region of Poprad and its surroundings. We analyse the situation on a labour market considering all the requirements connected with a foreign language training of future experts. To analyse the situation we used questionnaires in which our respondents (pupils, students, teachers and parents) answered our questions. The obtained answers were summarized in charts and on the basis of the results we set targets for foreign languages training in the future.

Résumé

L’article souligne l’importance de l’apprentissage des langues étrangères dans le cadre du domaine économiques. L’article décrit aussi l’état de l’apprentissage des langues étrangères dans toutes les niveaux de l’éducation a partir du niveau primaire jusqu’aux universités de Slovakie, en particulier dans la région Poprad et ses alentours.

Rezumat

Articolul subliniază importanţa învăţării limbilor străine în cadrul domeniului economic. Articolul descrie, de asemenea, starea învăţării limbilor străine la toate nivelurile de învăţământ – de la grădiniţă şi până la universităţile din Slovacia, în special în regiunea Poprad şi împrejurimile acesteia. Analizăm situaţia pe piaţa muncii, luând în considerare toate cerinţele legate de învăţarea unei limbi străine de către viitorii experţi. În acest scop, am utilizat chestionare în care respondenţii (elevi, studenţi, profesori şi părinţi) ne-au răspuns la întrebări. Răspunsurile obţinute au fost rezumate în grafice şi, pe baza rezultatelor, am stabilit obiective de învăţare a limbilor străine pe viitor.

Key words: Plurilinguism, foreign languages in schools, foreign languages in companies

Mots clefs: Plurilinguisme, apprentissage des langues étrangères dans les écoles, apprentissage des langues étrangères dans le cadre des compagnies

Cuvinte cheie: plurilingvism, limbi străine în cadrul şcolilor, limbi străine în cadrul companiilor

Citeste articolul