The Diary of an European: Titu Maiorescu. Multilinguisme and Translation

 

The Diary of an European: Titu Maiorescu. Multilinguisme and Translation

Le journal d’un européen: Titu Maiorescu, multilinguisme et traduction

Jurnalul unui european: Titu Maiorescu. Multilingvism şi traducere

Bogdan Mihai DASCĂLU

Academia Română.

Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”

Bucureşti, Calea 13 Septembrie, nr. 13

E-mail: bmdascalu@yahoo.com

Abstract

This article presents a part of the research conducted by the author for the preparation of the first volume of the critical edition of Titu Maiorescus Diary, which is written in Romanian, French, Italian, Latin etc. The difficulties encountered were not only the deciphering of the manuscript, but also the transferring of typical 19th century expressions into nowadays Romanian.

Résumé

L’article présente une partie des activités que l’auteur a suivies pendant la préparation du premier volume de l’édition intégrale du Journal de Titu Maiorescu, qui est rédigé en plusieurs langues (roumain, allemand, français, italien, latin etc.), dont la traduction a dû dépasser les difficultés de déchiffrage du manuscrit, mais aussi de transfert des langages spécifiques au 19e siècle dans la langue roumaine actuelle.

Rezumat

Articolul prezintă o parte a activităţilor pe care autorul le-a desfăşurat pe parcursul pregătirii primului volum al ediţiei integrale a Jurnalului lui Titu Maiorescu, care este redactat în mai multe limbi (română, germană, franceză, italiană, latină etc.), a căror traducere a trebuit să depăşească dificultăţile de descifrare a manuscrisului, dar şi de transferare a unor limbaje specifice secolului al XIX-lea în limba română actuală.

Key words: edition, Eugen Simion, Liviu Rusu, error, correctness

Mots clés: édition, Eugen Simion, Liviu Rusu, erreur, correction

Cuvintecheie: ediţie, Eugen Simion, Liviu Rusu, eroare, corectitudine

 

Citeste articolul