German. Translations in Different Domains

 

German. Translations in Different Domains

L’allemand. Traductions dans differents domaines

Germana. Traduceri în diferite domenii

Rodica Teodora Biriş

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş“

Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative

birisrodica@zahoo.com

Abstract

This paper underlines the importance of German as a foreign language and its translation processes in different fields. There are different types of translations, on the one hand the translation of texts and on the other hand simultaneous translation during a conversation, the so-called interpretation.

Language is in today’s life, especially within the European Union, not a huge hurdle, as the cultural exchange increases. In the future, language barriers between people will still exist and therefore the need for translations, consequently we sometimes still will be confronted with these problems.

Résumé:

Cette épreuve souligne l’importance de la langue allemande comme langue étrangère et ses procédés dans la traduction dans le cas des différents domaines. Il y a des différents types de traductions, nous avons d’une coté la traduction écrite et de l’autre la traduction simultanée qui a lieu pendant la conversation ou l’interprétation. Les barrières linguistiques vont exister même dans le futur et en conséquence, nous allons nous confronter encore à ce problème.

Rezumat

Această lucrare subliniază importanţa limbii germane ca limbă străină şi procedeele sale în traducere din diferite domenii. Există diferite tipuri de traduceri, pe de o parte traducerea în domeniul scrisului şi pe de altă parte traducerea simultană în timpul unei conversaţii, aşa numita interpretare.

Limba nu este în viaţa de astăzi, în special în cadrul Uniunii Europene, un mare obstacol, cu toate că schimbul cultural este în creştere. Barierele lingvistice între oamenii vor exista şi în viitor, prin urmare şi nevoia de traduceri, în consencinţă încă ne vom confrunta cu aceste probleme.

Key words: translation, literature, idiomatic expressions, synchronization, language

Mots clés: traduction, littérature, expressions idiomatiques, synchronisation, langue

Cuvinte cheie: traducere, literatură, expresii idiomatice, sincronizare, limbă

Citeste articolul