Slogans and meanings – a grammatical, semantic and stylistic analysis

Slogans and meanings – a grammatical, semantic and stylistic analysis
Sloganuri şi înţelesuri – o analiză gramaticală, semantică şi stilistică
Marinela Doina NISTEA
Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
Departamentul de Limbi Străine şi Comunicare
E-mail: ddmarilena@yahoo.com

Abstract
According to DEX, explanatory dictionary of the Romanian language, published by the Institute of Linguistics of the Romanian Academy, a slogan is “an eminent, compelling phrasing expressing in a lapidary manner the political or economic aims of groups, organizations, etc., a topical issue” or “a battle cry of old Scottish clans”. Extrapolating, one may say that, nowadays, a product’s slogan is equivalent to the old battle cry: it is defined by concision and memorability, it has a precise purpose and emphasizes the offerer’s personality. Its efficiency for advertising is undeniable. The role of a slogan is to evoke the message in the most focused possible wording, meant to draw the addressee’s attention, even to surprise him/her, getting them to remember the idea suggested, regardless of whether it concerns a certain product offered for sale, or it regards a candidate, a political program or an ideology.

Rezumat
Potrivit DEX, sloganul reprezintă „o formulă pregnantă, concludentă, care exprimă în chip lapidar ţelurile politice, economice ale unor grupuri, organizaţii etc., o problemă de actualitate” ori „strigăt de război al vechilor scoţieni.” Extrapolând, putem afirma că, astăzi, sloganul unui produs este echivalentul vechiului strigăt de luptă: el este caracterizat prin concizie şi memorabilitate, are un scop precis şi evidenţiază personalitatea ofertantului. Eficacitatea sa în reclamă este incontestabilă. Sloganul are funcţia să evoce mesajul într-o formulă cât mai concentrată, menită să atragă atenţia destinatarului, chiar să-l frapeze, făcându-l să reţină ideea fie că se referă la un produs oferit spre vânzare, fie că este vorba despre un candidat, un program politic ori despre o ideologie.

Key words: slogan, commercial, advertising, creativity, word
Cuvinte cheie: slogan, reclamă, publicitate, creativitate, cuvânt

Citeste articolul