Adrian Marino, The life of a Single Man or on the Meaning of Ideological

Adrian Marino, The life of a Single Man or on the Meaning of Ideological
Autobiography
Adrian Marino, Viaţa unui om singur sau despre sensul autobiografiei ideologice
Florina ILIS
Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca
E-mail: ilisf@hotmail.com

Abstract
The present study tries to analyse The life of a single man by Adrian Marino from the perspective of the autobiographical genre. However, a close reading of the text’s Foreword reveals certain poetic and stylistic features which render difficult the assignement of genre. Starting from some of the suggestions Philippe Lejeune provides in his Autobiographical Pact, we tried to clear up these aspects through an interpretive reading of the authorial intentions Adrian Marino himself had hinted at in the beginning of the text. Determining the distinct positions of the author, the narrator and the character as related to the events narrated also provides challenging hypotheses in order to define Adrian Marino’s text. Last but not least, we intend to dwell upon the ideological type of the autobiography, which explains the peculiar nature of the text.1

Rezumat
Acest studiu urmăreşte analiza Vieţii unui om singur de Adrian Marino din perspectiva genului autobiografiei. Lectura atentă a Preambului textului revelează, însă, anumite aspecte poetice şi stilistice care fac încadarea de gen dificilă. Pornind de la sugestiile lui Philippe Lejeune din Pactul autobiografic am încercat să clarificăm aceste aspecte printr-o lectură interpretativă a intenţiilor auctoriale ale lui Adrian Marino precizate încă din debutul textului. Stabilirea poziţiilor autorului, naratorului şi personajului în raport cu evenimentele narate prezintă de asemenea interesante sugestii de definire a textului lui Adrian Marino. Un alt aspect revelat va fi şi acela al caracterului ideologic al autobiografie care conferă acestui text o specificitate aparte.

Keywords: autobiography, author, narrator, character
Cuvinte-cheie: autobiografie, autor, narator, personaj

Citeste articolul