The Writing – Between Pleasure and Constraint

The Writing – Between Pleasure and Constraint
Scriitura – între plăcere şi constrângere
Simona CONSTANTINOVICI
Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie
Universitatea de Vest din Timişoara
E-mail: simonadiana@hotmail.com

Abstract
In recent years, creative professional writing underwent various forms of manifestation, most often within an institutional framework. Major universities around the world don’t overlook such a phenomenon. And they do this very often trough the voice of some elite intellectuals. We have tried to show that, beyond the pleasure of writing, there are also some constraints, assumed in different ways by writers. Avoiding superlatives and too long sentences, or the pertinent use of terms and brackets, are just some of them. To understand how a literary text works means to recreate it. Under such circumstances, both reader and interpreter cannot ignore the creative writing techniques.

Rezumat
În ultimii ani, scrierea profesionistă, de tip creativ, a cunoscut diverse forme de manifestare, de cele mai multe ori într-un cadru instituţionalizat. Marile universităţi din întreaga lume nu trec nepăsătoare pe lângă un astfel de fenomen. Şi o fac adesea prin vocea unor intelectuali de elită. Am încercat să arătăm că, dincolo de plăcerea de a scrie, există şi o serie de constrângeri asumate diferit de scriitori. Evitarea superlativelor, a frazelor prea lungi, pertinenţa folosirii unor termeni sau a parantezelor sunt doar câteva dintre acestea. A înţelege cum funcţionează un text literar înseamnă a-l recrea. Cititorul sau interpretul nu poate, în atare condiţii, să ignore tehnica scriiturii respective.

Key words: writing, text, constraint, pertinent, technique, reader
Cuvinte cheie: scriitură, text, constrângere, pertinenţă, tehnică, cititor

Citeste articolul