Ştefan GENCĂRĂU, Vasile MAN, Tudor Arghezi – Din duhul pământului, CIRRMI, Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3, Franţa, „Vasile Goldiş” University Press, Arad, România, 2012, 143 p.

Anca-Elena DANCIU
Université Aix-Marseille AMU, France
E-mail: ancadanciu2007@yahoo.com

Volumul de faţă reprezintă, un important eveniment editorial al anului, din sfera literaturii.
Onoarea publicului şi a cititorilor, deopotrivă, de a avea şansa să pătrundă în cele mai tainice gânduri ale lui Arghezi este cu atât mai mare cu cât rândurile acestui manuscris-tezaur ar fi trebuit să fie distruse. Anul 2012, anul publicaţiei volumului, este apoteotic pentru literatura română, dar şi pentru cea străină, care prezintă un real interes pentru scrierile argheziene. Gestul făcut de către Baruţu T. Arghezi, de a descoperi zestrea cuvenită posterităţii, păstrării şi valorificării împreună cu soţia sa, Doina Melania Arghezi prin Centrul de Cercetare a Literaturii Argheziene din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, constituie un prilej de înaltă preţuire pentru aprofundarea cercetării ştiinţifice a marelui scriitor, Tudor Arghezi.
Titlul volumului induce cititorului o nepotolită sete de cunoaştere, întrucât manuscrisul a urmat drumul invers al condiţiei umane care din pământ a fost făcută şi în acelaşi pământ se va întoarce. Mâna lui Arghezi şi spiritul său genial au răsturnat acest mit: opera sa a dăinuit în pământ, însă din duhul pământului a ieşit, pentru eternitate.
Serioasa documentare şi implicarea editorilor Ştefan Gencărău şi Vasile Man în redactarea şi publicarea volumului de manuscrise Din duhul pământului reies din meticulozitatea prin care au aşternut fiecare rând al cărţii, din dorinţa de a reda perfect gândurile şi simţirile argheziene şi din urzeala fină dintre ceea ce a scris Arghezi tatăl şi sentimentele nutrite de Arghezi fiul când transmite mesaje din perioada copilăriei sale, alături de tatăl său.

Citeste articolul