Interpretation of Rumanian neuter by the number system of Gustave Guillaume

Interpretation of Rumanian neuter by the number system of Gustave Guillaume Interprétation du neutre roumain par le système guillaumien du nombre Interpretarea neutrului românesc prin sistemul guillaumian al numărului Romana TIMOC-BARDYAix-Marseille Université – FranceDépartement de roumain, CAER EA 854E-mail: romana_bardy@yahoo.fr AbstractThis contribution proposes an explanation of Rumanian neuter – a result of the interference of […]

Read More

Geminates’ demarcating function from Latin to Italian

Geminates’ demarcating function from Latin to Italian La fonction démarcative des géminées du latin à l’italien Funcţia demarcativă a geminatelor din latină în italiană Sophie SAFFI CAER EA 854, AMU – Aix-Marseille UniversitéEmail: sophie.saffi@univ-amu.fr Virginie CULOMA-SAUVACAER EA 854, AMU – Aix-Marseille UniversitéEmail: virginie.sauva@laposte.net AbstractThis article aims to show that from a diachronic or synchronic point […]

Read More

How to convincingly adjust linguistic content in a media-adequate and didactically appropriate way – and a remark on this content

How to convincingly adjust linguistic content in a media-adequate and didactically appropriate way – and a remark on this content Essai sur la présentation médiatique convaincante de contenu linguistique pour des étudiants – y compris une note sur le contenu thématisé Eseu asupra prezentării mediatice convingătoare a conţinutului lingvistic pentru studenţi şi o remarcă privind […]

Read More

Political Language in Benedetto Varchi’s Storia fiorentina Charles V’s Entry into Florence, 1536

Political Language in Benedetto Varchi’s Storia fiorentina Charles V’s Entry into Florence, 1536 Le Langage politique dans la Storia fiorentina de Benedetto Varchi. L’entrée de Charles Quint à Florence, 1536. Limbajul politic în Storia fiorentina de Benedetto Varchi. Intrarea lui Carol Quintul în Florenţa, 1536 Théa  PICQUETUniversité d’Aix-MarseilleE-mail:  thea.picquet@univ-amu.fr AbstractThe Storia Fiorentina by Benedetto Varchi  […]

Read More

Some echoes of a Danube Banate stinger “Fly”, between history, legend and entomology.

Some echoes of a Danube Banate stinger “Fly”, between history, legend and entomology. Quelques échos d’une « mouche » piqueuse du Banat danubien, entre Histoire, légende et entomologie. Câteva ecouri ale unei « muşte » înţepătoare din Banatul dunărean, între istorie, legendă şi entomologie. Gilles BARDYAix-Marseille Université – FranceDépartement de roumainCAER  EA 854E-mail: gilbardy@yahoo.com AbstractOn […]

Read More

Le Corbusier, an Architect on the Way to the East: Impressions and Drawings

Le Corbusier, an Architect on the Way to the East: Impressions and Drawings Le Corbusier, un architecte sur son chemin vers l’Orient: Impressions et Dessins Le Corbusier, un arhitect în drum spre Est: Impresii şi schiţe Rocío Peñalta CATALÁNUniversidad Complutense de Madridrociopenalta@filol.ucm.es AbstractIn May 1911, the architect known as Le Corbusier, set out on a […]

Read More

Literary Returns: HENRIETTE YVONNE STAHL or the Fate of an Exceptional Woman to the Backdrop of Dramatic History

Literary Returns: HENRIETTE YVONNE STAHL or the Fate of an Exceptional Woman to the Backdrop of Dramatic History Restitutions littéraires: HENRIETTE YVONNE STAHL ou Le destin d’une femme exceptionnelle sur le fond d’une histoire dramatique Restituiri literare: HENRIETTE YVONNE STAHL sau Destinul unei femei excepţionale pe fundalul unei istorii dramatice Constanţa-Valentina MIHĂILĂAgenţia Română de Asigurare […]

Read More

The Rewriting of a Literary Work – Between Esthetics and Ideology

The Rewriting of a Literary Work – Between Esthetics and Ideology La réécriture d’une oeuvre – entre idéologie et esthétique Rescrierea unei opere – între ideologie şi estetică Lavinia IONOAIALiceul Tehnologic de Industrie Alimentară, Arad, strada Lucian Blaga, nr. 15E-mail: laviniaionoaia@yahoo.com AbstracThis study analyses the causes and effects of rewriting a literary work from the […]

Read More

Tudor Arghezi between sacred and profane

Tudor Arghezi between sacred and profane Tudor Arghezi entre le sacré et le profane Tudor Arghezi între sacru şi profan Cristina SAVAUniversitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureşcristinasava61yahoo.com AbstractThe study „Tudor Arghezi between sacred and profane” proposes an approach of the dialectic of «sacred-profane» inside the arghezian creation, in the terms of the perpetuation of the sacred sense. […]

Read More

Multiculturalism and Translation

Multiculturalism and Translation Multiculturalite et traduction Multiculturalism şi traducere Laura Rebeca PRECUP STIEGELBAUERUniversitatea de Vest VasileGoldis, Arade-mail: cyp4d@yahoo.com Elena ALEKSANDROVAMoscow State Regional Institute of Humanities, Rusiae-mail: elena_751@mail.ru AbstractCultural diversity has emerged as a key concern in recent years, however the implications to this term are very different. A number of people see cultural diversity as […]

Read More

Interdisciplinary Knowledge. Interpreting in medical settings

Interdisciplinary Knowledge. Interpreting in medical settings Connaissance interdisciplinaire. L’interprétariat en contexte médial Cunoaştere interdisciplinară. Interpretariatul în context medical Stăncuţa Ramona DIMA-LAZAUniversitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, str. Unirii, nr. 3E-mail: lazastancuta@yahoo.com AbstractThe present paper is focused on the main problems interpreters are faced with when having to interpret in medical settings. The methods employed, […]

Read More

Austrian education governance restructuring during Maria Theresa

Austrian education governance restructuring during Maria Theresa La restructuration de l’enseignement austrichien pendant la periode  de la gouvernance de Marie-Thérèse Restructurarea învăţământului austriac în perioada guvernării Mariei Theresia Die Umstrukturierung des Österreichischen Schulwesens während der Herrschaft Maria Theresias Rodica BIRIŞ Universitatea de Vest “Vasile Goldiş“, Arad Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi AdministrativeE-mail: birisrodica@yahoo.com Abstract […]

Read More

An Application of the General Theory of Verbal Humor to Kurt Vonnegut’s “Cat’s Cradle”

An Application of the General Theory of Verbal Humor to Kurt Vonnegut’s “Cat’s Cradle” Une application de la théorie générale de l’humour verbal au roman « Cat’s Cradle » de Kurt Vonnegut O aplicaţie a teoriei generale a umorului verbal pe romanul “Cat’s Cradle” de Kurt Vonnegut Alexandru OLTEANFacultatea de Litere, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-NapocaEmail: andyoltean@yahoo.com […]

Read More

Early Romanian Exegeses of Fowles’s Major Novels: Translations and Critical Studies Published prior to 1989 and in the Early 90s

Early Romanian Exegeses of Fowles’s Major Novels: Translations and Critical Studies Published prior to 1989 and in the Early 90s La précoce exégèse Roumaine des principaux romains de Fowles: traductions et études critiques publié savant le 1989 et au débuts des années’90 Exegeza românească timpurie a principalelor romane ale lui Fowles: traduceri şi studii critice […]

Read More

Ştefan GENCĂRĂU, Vasile MAN, Tudor Arghezi – Din duhul pământului, CIRRMI, Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3, Franţa, „Vasile Goldiş” University Press, Arad, România, 2012, 143 p.

Anca-Elena DANCIUUniversité Aix-Marseille AMU, FranceE-mail: ancadanciu2007@yahoo.com Volumul de faţă reprezintă, un important eveniment editorial al anului, din sfera literaturii.Onoarea publicului şi a cititorilor, deopotrivă, de a avea şansa să pătrundă în cele mai tainice gânduri ale lui Arghezi este cu atât mai mare cu cât rândurile acestui manuscris-tezaur ar fi trebuit să fie distruse. Anul […]

Read More

Rodica ALMĂJAN, Învăţământul românesc din Voivodina, Editura Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina, Colecţia Cercetări, Seria Documente bănăţene, Zrenianin, 2010, 371 p.

Virginia POPOVIĆUniversitatea din Novi Sad, Facultatea de Filosofie,Departamentul de Românistică, SerbiaE-mail: virginiapopovic@yahoo.com Încă din cele mai vechi timpuri, biserica şi şcoala au fost instituţii foarte importante care au luptat pentru păstrarea identităţii naţionale şi culturale a unui popor. Despre învăţământul din Voivodina am avut ocazia să citim în cărţile profesorilor univeristari Gligor Popi, Trăilă Spăriosu, […]

Read More