Rodica ALMĂJAN, Învăţământul românesc din Voivodina, Editura Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina, Colecţia Cercetări, Seria Documente bănăţene, Zrenianin, 2010, 371 p.

Virginia POPOVIĆ
Universitatea din Novi Sad, Facultatea de Filosofie,
Departamentul de Românistică, Serbia
E-mail: virginiapopovic@yahoo.com

Încă din cele mai vechi timpuri, biserica şi şcoala au fost instituţii foarte importante care au luptat pentru păstrarea identităţii naţionale şi culturale a unui popor. Despre învăţământul din Voivodina am avut ocazia să citim în cărţile profesorilor univeristari Gligor Popi, Trăilă Spăriosu, Mircea Măran iar ultima carte, a profesoarei de istorie Rodica Almăjan aduce ultimele date istorice şi statistice despre situaţia învăţământului din satele româneşti din Serbia. Cartea a apărut la Editura Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina în anul 2010 în care autoarea, în calitate de coordonator al Departamentului pentru Învăţământ din cadrul Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale Române a fost preocupată de problemele din învăţământul românesc din şcolile cu limba de predare română din Banatul sârbesc.

Dezvoltarea învăţământului este privită cronologic, începând cu cea mai veche şcoală prezentă pe aceste meleaguri, până la înfiinţarea Catedrei şi Departamentului de limba şi literatura română de la Belgrad şi Novi Sad. Cercetările autoarei au avut punctul de plecare în publicaţiile româneşti care conţin date despre istoria culturală a românilor din Voivodina: Lumina, Familia, Analele Societăţii de Limba Română, Libertatea, etc.

Citeste articolul