The Terminology of The Former Romanian Inheritance Law

The Terminology of The Former Romanian Inheritance Law
La terminologie de l’ancien droit successoral roumain
Terminologia vechiului drept succesoral românesc
Adriana SFERLE
Université Paul Valéry Montpellier III
E-mail: asferle@yahoo.com

Abstract
Our paper is a study of Romanian legal terminology, in particular with respect to
inheritance law, before the Civil Code was adopted, in 1869. Through an analysis of documents
and legal texts dealing with inheritance issues, dating back to before the 18th century, it has been
possible to observe that religious and popular terminology was used to designate legal concepts.
Some of the terms were local, thers were borrowed from Slavic languages. It was only in the 18th
century that proper legal terminology was introduced in Romanian, mostly of Byzantine-Greek
origin; this can be explained by the socio-historical context of the time.

Résumé
Notre article étudie la terminologie juridique roumaine, en particulier les termes du droit
successoral avant l’adoption du Code civil (1869). À la suite d’une analyse des documents et des
textes juridiques anciens (jusqu’au XVIIIe siècle) portant sur la transmission de la propriété, nous
observons qu’on employait plutôt une terminologie religieuse et populaire pour désigner des
concepts juridiques. Il s’agit de toute une série de termes autochtones et des termes empruntés aux
langues slaves. Ce n’est que depuis XVIIIe siècle qu’on utilise en roumain des termes juridiques
proprement-dits, la majorité d’entre eux d’origine gréco-byzantine (voir le contexte sociohistorique
de cette période).

Rezumat
Articolul nostru propune o analiză a termenilor vechiului drept succesoral românesc.
Materialul terminologic care formează obiectul studiului nostru a fost extras din câteva documente
vechi şi pricipalele texte juridice româneşti, texte care cuprind regulile conform cărora se derula
procesul transmiterii moştenirii. Este vorba de texte apărute înainte de primul nostru Cod civil
(1865).
Observăm că iniţial exista o terminologie strict religioasă şi populară, aceşti termeni fiind
calchiaţi. În acest fel, s-a creat o interferenţă între limbajul popular-religios şi cel juridic : termenii
religioşi au fost folosiţi pentru a desemna concepte juridice. În terminologia transmiterii
proprietăţii documentele până în secolul al XVIII-lea recurg la termeni autohtoni, de tipul moş,
moşie, moşan. Acestora li se alătură împrumuturi din limbi slave. Începând din secolul al XVIIIlea,
o dată cu Codul Calimachi se introduc în română termeni juridici propriu-zişi, majoritatea de
origine greco-bizantină, fapt care a dus la eliminarea calcurilor şi creaţiilor româneşti.

Key-words: Romanian legal terminology, inheritance law
Mots-clé: terminologie juridique en roumain, l’ancien droit succesoral
Cuvinte-cheie: terminologia juridică în română, vechiului drept succesoral

Citeste articolul